11-12 maja 2018 r.

Kongres Językowy PASEWśród mówców: prof. Hanna Komorowska, dr Grzegorz Śpiewak, dr Piotr Steinbrich, dr Piotr Pilch, dr Mariola Bogucka, dr Paweł Fortuna, prof. Joanna Nijakowska, prof. Piotr Zielonka, prof. Alicja Gałązka, Piotr Bucki, Jon Hird, Even Frendo

Czytaj więcej

Człowiek jest tym co go inspiruje


PASE wspiera szkoły językowe w osiąganiu wysokich standardów nauczania, organizuje konferencje, kongresy, warsztaty, inicjuje ważne dla całego środowiska działania oraz wspólne przedsięwzięcia, ułatwia innym wybór profesjonalnej szkoły językowej oraz promuje uczenie się języków ogólnie.

Stowarzyszenie PASE jest członkiem stowarzyszonym:
  • Polskiej Izby Firm Szkoleniowych

Najbardziej rozpoznawalne projekty PASE:

  • Kampania społeczna „Język to podstawa. Ucz się języków” - ogólnopolska kampania społeczna, której celem jest tworzenie w Polsce klimatu sprzyjającego nauce języków.
  • Językowo - aktualności i wydarzenia językowe, wskazówki pomocne przy nauce języków czy wyborze szkoły językowej, artykuły o różnych językach obcych.


Najbliższe wydarzenia:


  • Konferencja sPASE for Customer Service, 24 marca 2018 r.: czytaj więcej
  • Walne Zgromadzenie Członków PASE, 26 marca 2018 r.
  • Europejski Kongres Językowy PASE, 11-12 maja 2018 r.: czytaj więcej

Szkoły ze znakiem Jakości PASE:

Członkostwo w PASE:home_space_list_1

Członkowie zwyczajni

Szkoła, która przeszła pozytywnie inspekcję  czytaj więcej

POZNAJ KORZYŚCI Z PRZYNALEŻNOŚCI DO PASE >>>

home_space_list_2

Członkowie wspierający

Firmy, które wspierają nasze działania czytaj więcej

home_space_list_3

Członkowie aspirujący

Wyrażający intencję uzyskania rekomendacji czytaj więcej