PASE Partnership for Quality

Zasady przystąpienia do programu

1. CO NAJMNIEJ 2 LATA ISTNIENIA SZKOŁY

2. PRZESTRZEGANIE KODEKSU DOBRYCH PRAKTYK (zobacz)

 

Zgłoszenia dużych szkół (wielooddziałowych, powyżej 1500 słuchaczy oraz szkół franczyzowych) będą rozpatrywane indywidualnie.

FAQ

1. Jak przystąpić do programu partnerstwa?

 1. Zapoznaj się z wymogami jakie Twoja szkoła musi spełniać, aby przystąpić do programu PASE PARTNERSHIP FOR QUALITY (patrz wyżej)
 2. Wypełnij Wniosek, składając deklarację, że Twoja szkoła spełnia wszystkie wymogi programu PASE PARTNERSHIP FOR QUALITY oraz akceptując KODEKS DOBRYCH PRAKTYK
 3. Po pozytywnym rozpatrzeniu przez nas wniosku otrzymasz na podane dane fakturę do opłacenia
 4. Dokonaj rocznej opłaty partnerskiej 1999 zł na wskazane w fakturze konto Stowarzyszenia PASE

Po złożeniu w/w deklaracji oraz wniesieniu opłaty partnerskiej otrzymasz od nas mailem:

 1. logotyp PASE PARTNERSHIP FOR QUALITY wraz z opisem / informacją co oznacza posiadanie statusu PASE PARTNERSHIP FOR QUALITY  – możesz je umieszczać na stronie internetowej oraz wszelkich  materiałach promocyjnych Twojej Szkoły
 2. Poradnik językowy dla rodziców
 3. Poradnik językowy dla dorosłych
 4. 100% zniżki (w ramach bezpłatnych wejściówek) na udział w poniższych konferencjach i szkoleniach PASE:
  • Kapelusze Lektora PASE – październik
  • SPASE for Personal Development – styczeń
  • PASE Young Learners – marzec
  • SPASE for Customer Service – kwiecień/sierpień
  • jednodniowych szkoleniach i warsztatach
 • Kody rabatowe, możliwe do użycia wyłącznie przez Ciebie i lektorów Twojej szkoły*
 • 35% zniżki na udział w majowym Kongresie PASE

*użycie kodów będzie weryfikowane na etapie rejestracji na wydarzenia, prosimy o ich nierozpowszechnianie – przy rejestracji z użyciem danego kodu rabatowego muszą widnieć dane Państwa placówki

2. Jaki jest czas obowiązywania partnerstwa?

Partnerstwo obowiązuje od dnia zaksięgowania płatności na naszym koncie przez okres 1 roku. Po tym czasie będzie istniała możliwość przedłużenia na korzystnych warunkach.

3. Czy jest możliwość rozłożenia płatności na raty?

Płatność za przystąpienie do programu partnerskiego powinna zostać uiszczona jednorazowo. Nie ma możliwości płatności ratalnej.

4. 10 bezpłatnych wejściówek – na jakie wydarzenia obowiązują?

Pulę 10 bezpłatnych wejściówek można wykorzystać w dowolnych proporcjach na poniżej wskazane konferencje organizowane przez PASE:

 • sPASE for Personal Development
 • sPase for Customer Service
 • PASE Young Learners
 • Kapelusze Lektora PASE
 • jednodniowe szkolenia i warsztaty

5. Moja szkoła językowa to franczyza, czy mogę przystąpić do programu?

W przypadku sieci szkół franczyzowych, każda szkoła (franczyzobiorca) traktowana jest jako oddzielny podmiot (REGON/NIP).

W przypadku przystąpienia do programu wielu podmiotów należących do jednej grupy franczyzowej istnieje możliwość rabatów:

  • 5-9 podmiotów – 10%
  • 10-15 podmiotów – 15%
  • 16-20 podmiotów – 20%
  • powyżej 20 podmiotów – 25%

W przypadku chęci skorzystania z rabatu grupowego prosimy o bezpośredni kontakt z biurem Zarządu PASE: pase@pase.pl

6. Moja szkoła językowa ma kilka oddziałów, w jaki sposób mogę przystąpić do partnerstwa?

Liczba oddziałów nie ma znaczenia, liczy się podmiot edukacyjny, np. Szkoła Języków BOSTON z oddziałami w Warszawie, Legionowie, Pruszkowie i Otwocku, o ile jest to jedna firma/jeden podmiot gospodarczy (NIP/REGON).

7. W ramach jednego podmiotu gospodarczego NIP/REGON prowadzę kilka działalności edukacyjnych: szkołę językową, przedszkole językowe, prywatną szkołę podstawową. W jaki sposób mogę przystąpić do partnerstwa?

W tej sytuacji każdy placówka ma inny charakter i powinna wystąpić niezależnie o partnerstwo. Niemniej w takiej sytuacji Zarząd PASE rozpatruje wniosek podmiotu indywidualnie.

8. Czym jest „Audyt Doradczy” czy jest konieczny i do czego uprawnia?

 • Audyt Doradczy jest dobrowolnym projektem konsultingowym dla szkół, które chcą skorzystać z wiedzy i doświadczenia expertów PASE i zadbać o najwyższe standardy nauczania w swojej szkole
 • Audyt Doradczy nie jest konieczny, aby szkoła otrzymała status PASE PARTNERSHIP FOR QUALITY
 • Audyt Doradczy jest również wstępnym etapem Audytu Certyfikującego i pozwala zbadać swoją szkołę w kontekście wymogów związanych z uzyskaniem statusu CERTYFIKOWANA SZKOŁA JĘZYKOWA PASE

9. Na jakiego rodzaju wiedzę ekspercką mogę liczyć?

 • Specjalne zniżki 35% na Kongres PASE wypełniony sesjami eksperckimi z zarządzania i rozwoju firmy
 • Udział w spotkaniach kuluarowych i wymiana doświadczeń z innymi Członkami Stowarzyszenia