25 LAT

Stowarzyszenie PASEPolskie Stowarzyszenie na Rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych; (ang. Polish Association for Standards in Language Education – PASE) – jest organizacją pozarządową, której celem głównym jest wspieranie jakości w nauczaniu języków obcych w Polsce.

Czytaj więcej

Człowiek jest tym co go inspiruje


PASE wspiera szkoły językowe w osiąganiu wysokich standardów nauczania, organizuje konferencje, kongresy, warsztaty, inicjuje ważne dla całego środowiska działania oraz wspólne przedsięwzięcia, ułatwia innym wybór profesjonalnej szkoły językowej oraz promuje uczenie się języków ogólnie.

Stowarzyszenie PASE jest członkiem stowarzyszonym:
  • EAQUALS – The European Association for Quality Language Services
  • Polskiej Izby Firm Szkoleniowych

Najbardziej rozpoznawalne projekty PASE:

  • Kampania społeczna „Język to podstawa. Ucz się języków” - ogólnopolska kampania społeczna, której celem jest tworzenie w Polsce klimatu sprzyjającego nauce języków.
  • Językowo - aktualności i wydarzenia językowe, wskazówki pomocne przy nauce języków czy wyborze szkoły językowej, artykuły o różnych językach obcych.


Wydarzenia:


Szkoły ze znakiem Jakości PASE:

Członkostwo w PASE:


home_space_list_1

Członkowie zwyczajni

Szkoła, która przeszła pozytywnie inspekcję  czytaj więcej

home_space_list_2

Członkowie wspierający

Firmy, które wspierają nasze działania czytaj więcej

home_space_list_3

Członkowie aspirujący

Wyrażający intencję uzyskania rekomendacji czytaj więcej