Szkoły ze znakiem Jakości PASE

Szkoły ze Znakiem Jakości PASE, z którymi dumnie promujemy jakość w nauczaniu języków obcych.