Członkostwo w PASE

Szkoła członkowska

Szkoła członkowska to placówka, która przeszła audyt PASE i uzyskała Znak Jakości PASE (rekomendacja przyznawana jest na 3 lata). Reprezentantem placówki może być prezes, dyrektor, kierownik, właściciel lub współwłaściciel.

Rekomendacja PASE

Znacząco podnosi prestiż, daje gwarancję klientom, że jakość nauczania została rzetelnie sprawdzona przez niezależnych specjalistów, co zachęca klientów do wyboru szkoły ze znakiem Jakości PASE oraz uwiarygodnia jej reklamę oraz motywuje najlepszych pracowników i lektorów do współpracy.

Dołącz do Stowarzyszenia PASE

poznaj korzyści z członkostwa w PASE:

  • otwiera szkołę na współpracę z innymi profesjonalnymi szkołami językowymi
  • ułatwia dostęp do konferencji i szkoleń branżowych na preferencyjnych warunkach
  • umożliwia udział w międzynarodowych projektach edukacyjnych
  • daje szansę korzystania z wielu inicjatyw PASE
  • zachęca do wymiany doświadczeń
  • umożliwia szkole PASE nieustanne podnoszenie jakości świadczonych usług.

Opłaty:

Każdy członek rzeczywisty PASE (przedstawiciel szkoły) opłaca składkę członkowską:

150 zł / os. – 3 przedstawicieli szkoły

200 zł / os. – 2 przedstawicieli szkoły

300 zł / os. – 1 przedstawiciel

Numer konta: 94 1090 1883 0000 0001 0385 5419

Miasto poniżej 150 000 mieszkańców:

Szkoła poniżej 300 kursantów

900PLNrocznie

Opłata dla szkoły liczona jest oddzielnie dla każdego miasta w którym szkoła ma siedzibę.

Szkoła powyżej 300 kursantów

1.800PLNrocznie

Opłata dla szkoły liczona jest oddzielnie dla każdego miasta w którym szkoła ma siedzibę.

Miasto 150 000 – 1000 000 mieszkańców:

Szkoła poniżej 300 kursantów

1.300PLNrocznie

Opłata dla szkoły liczona jest oddzielnie dla każdego miasta w którym szkoła ma siedzibę.

Szkoła powyżej 300 kursantów

2.600PLNrocznie

Opłata dla szkoły liczona jest oddzielnie dla każdego miasta w którym szkoła ma siedzibę.

Miasto powyżej 1 000 000 mieszkańców:

Szkoła poniżej 300 kursantów

1.900PLNrocznie

Opłata dla szkoły liczona jest oddzielnie dla każdego miasta w którym szkoła ma siedzibę.

Szkoła powyżej 300 kursantów

3.900PLNrocznie

Opłata dla szkoły liczona jest oddzielnie dla każdego miasta w którym szkoła ma siedzibę.

Opłata za audyt PASE*:

  • Audyt jednodniowy: 1900 zł
  • Audyt dwudniowy: 2500 zł
  • Audyt doradczy (friendly visit): 1000 zł

*Standardowy audyt jest przeprowadzany przez dwóch audytorów.

Audyty jednodniowe odbywają się w szkołach, które posiadają nie więcej niż ok. 200 słuchaczy, w których nauczanie odbywa się w maksimum dwóch niezbyt oddalonych od siebie ośrodkach i w których układ harmonogramu zajęć pozwala na obserwację wymaganej liczby zajęć w czasie jednego dnia.

Audyty trzydniowe odbywają się w szkołach, w których duża liczba słuchaczy i zatrudnionych nauczycieli, oddalone od siebie ośrodki, w których prowadzone jest nauczanie oraz układ harmonogramu  zajęć uniemożliwiają odbycie wymaganej liczby obserwacji zajęć w ciągu dwóch dni.

Opłata za audyt jest wnoszona przez szkołę w terminie 21 dni przed rozpoczęciem audytu.

Szkoły proszone są o zarezerwowanie miejsc dla Audytorów w pokojach jednoosobowych (ze śniadaniem) z łazienką w hotelu 3-gwiazdkowym, oraz o zorganizowanie transportu między ośrodkami, w których odbywają się zajęcia. Koszty zakwaterowania i transportu  ponoszą wizytowane szkoły.

Korzyści z audytu PASE

Opracowuje, dokonuje przeglądu i aktualizacji procedur gwarantujących jakość nauczania i standardy obsługi klienta.
Weryfikuje kwalifikacje nauczycieli i sprawdza proporcje nauczania prowadzonego przez profesjonalistów i osoby bez kwalifikacji oraz podejmuje działania na rzecz uzupełnienia kwalifikacji lektorów nie spełniających wymogów PASE.
Intensyfikuje obserwacje lektorskie, szkolenia oraz przypominanie procedur i
standardów jakie szkoła chce prezentować.
Dzięki obecności Audytorów, szkoła buduje swoją markę wśród pracowników szkoły i lektorów. Osoby pracujące w szkole mają poczucie, że pracują w profesjonalnej placówce podlegającej rzetelnym audytom zewnętrznym.
Dostaje unikalną i dogłębną ocenę swoich systemów, której nie wyniesie z
żadnego szkolenia czy warsztatu.
Dostaje „szkolenie pracowników” ze standardów i jakości, szczególnie jeżeli
kadra co jakiś czas się zmienia.
Promocja przyznania znaku Jakości PASE może stanowić świetny przyczynek do marketingu na lokalnym rynku.