Patronat PASE

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych PASE obejmuje patronatem wydarzenia, konkursy i wszelkie inicjatywy związane z promowaniem nauki języków obcych i szeroko pojętą edukacją językową, które mają charakter edukacyjny, kulturalny i naukowy na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym lub międzynarodowym.

1. WYPEŁNIJ WNIOSEK –  pamiętaj nie później niż 1 miesiąc przed terminem planowanego wydarzenia / projektu.

2. POCZEKAJ NA ODPOWIEDŹ – w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku podejmujemy decyzję i przesyłamy ją e-mailem na wskazany podczas zgłoszenia adres.

3. CO DALEJ? – w przypadku objęcia patronatem Twojego wydarzenia / projektu:
– zobowiązujesz się do użycia logo (które otrzymasz w e-mailu) PASE w materiałach promocyjnych, oraz do przesłania krótkiej relacji / foto maks. 30 dni po zakończeniu projektu.
– PASE może umieścić informację o objęciu patronatem wydarzenia na swojej stronie internetowej i w mediach społecznościowych.

4. PAMIĘTAJ że:
– objęcie przez Stowarzyszenie patronatem wydarzenia nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego lub/i organizacyjnego przez Stowarzyszenie.
– Stowarzyszenie ma prawo odmówić objęcia patronatem wydarzenia bez podania przyczyn, a od decyzji odmawiającej objęcia patronatem, jak również od decyzji określającej warunki patronatu przez Stowarzyszenie Organizatorowi nie
przysługuje żadne odwołanie.
– ewentualne sprawy sporne związane z obejmowaniem patronatu rozstrzygać będzie Zarząd Stowarzyszenia.

Wniosek o patronat

wypełnij formularz


Dane kontaktowe osoby zgłaszającej: