Audytorzy PASE

W celu zapewnienia obiektywnej oceny, audytu dokonują zawsze dwaj audytorzy.

Audyty doradcze (friendly visits) oraz sprawdzające (spot check) przeprowadzane są przez jednego audytora.

Przewodnicząca Rady Audytorów PASE – Dagmara Łata, e: dagmara.lata@pase.pl

Wiceprzewodnicząca Rady Audytorów PASE – Edyta Bracik, e: edyta.bracik@pase.pl

Koordynator audytu PASE – Aleksandra Olewińska, e: aleksandra.olewinska@pase.pl

Elżbieta Jarosz

Edyta Bracik

Monika Puszczak

Marta Dick-Bursztyn

Anna Gębka-Suska 

Urszula Migdał

Beata Zielińska-Rocha

Grażyna Golańska-Pawełkowska