Audytorzy PASE

W celu zapewnienia obiektywnej oceny, audytu dokonują zawsze dwaj audytorzy.

Audyty doradcze (friendly visits) oraz sprawdzające (spot check) przeprowadzane są przez jednego audytora.

Elżbieta Jarosz

Edyta Bracik

Monika Puszczak

Marta Dick-Bursztyn

Anna Gębka-Suska 

Urszula Migdał

Beata Zielińska-Rocha

Dagmara Łata

Grażyna Golańska-Pawełkowska