Hybrydowo, zdalnie, stacjonarnie

czyli

jak włączać uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w lekcje języka obcego

wśród mówców:

Bożena Janiszewska

Bożena Janiszewska

Barbara Skrok

dr hab. Piotr Plichta

Zyta Czechowska

Jolanta Majkowska

21 listopada 2020 r.

CENA nagrań z konferencji:

189 PLN

O wydarzeniu

Konferencja będzie składała się z wykładów i prezentacji przygotowanych przez najlepszych specjalistów edukacji włączającej.

Oprócz zagadnień teoretycznych mówcy zaprezentują praktyczne i sprawdzone metody pracy z uczniem z trudnościami.

Zapoznaj się z wymaganiami technicznymi

Platforma

Konferencja odbędzie się na platformie transmisjeonline.pl

Co zyskujesz?

Dla kogo?

Zapisz się już dziś i dołącz do grona uczestników konferencji!

Zyskaj wiedzę, jak pracować z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zdalnie, stacjonarnie i hybrydowo!

Pamiętaj, nie jesteś sam – nasi eksperci służą wiedzą i wsparciem.

Program wydarzenia

21 listopada 2020 r.

9:10 - 10:00

Zyta Czechowska

Jolanta Majkowska

SPEcjalne narzędzia TIK w zdalnym i hybrydowym modelu nauczania

Podczas webinaru omówimy bezpłatne, aplikacje, programy i narzędzia do poszerzania słownictwa oraz rozwijania i doskonalenia kompetencji językowych.

10:10 - 11:00

dr hab. Piotr Plichta

Co przeszkadza, a co sprzyja inkluzji szkolnej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (nie tylko w czasie pandemii)?

Powszechnie akceptowanym poglądem dotyczącym szkoły jest, to że powinna być środowiskiem włączającym. Należy pamiętać, że proces taki nie odbędzie się samorzutnie – jeśli nie jest wspierany, może przyczyniać się nawet do wzrostu nierówności, nietolerancji, utrwalania stereotypów i wykluczenia. Wyjątkowego znaczenia nabiera to w tym wyjątkowym czasie, w którym trudniej jest zarówno realizować kwestie związane z dydaktyką, ale co ważniejsze z wychowaniem, podtrzymywaniem i wspieraniem relacji społecznych. Szczególnie w przypadku uczniów posiadających mniejsze zasoby radzenia sobie z wyzwaniami obecnej sytuacji (np. młodych ludzi ze spektrum autyzmu, niepełnosprawnością intelektualną, przewlekle chorych, doświadczających innych kryzysów), do priorytetowych należą dziś działania pedagogiczne odwołujące się do podstawowych potrzeb, np. bezpieczeństwa i przynależności. Wystąpienie będzie poświęcone przedstawieniu czynników wspierających i utrudniających realizację działań włączających uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (zarówno tych, o charakterze uniwersalnym ale i specyficznych, odnoszących się do edukacji zdalnej, opartych na wnioskach z pierwszej fali pandemii). Obecna sytuacja uczniów, w tym wymagających szczególnego wsparcia, jest nie tylko efektem kryzysu związanego z pandemią. Stanowi swego rodzaju szkło powiększające, pozwalające wyraźniej ujrzeć obszary zasobów jak i niedostatków współczesnej szkoły ujawniających się w tym wyjątkowym czasie.

11:10 - 12:10
Bożena Janiszewska

Bożena Janiszewska

Aby uczeń mógł chcieć i mógł móc

Niezależnie od wieku i możliwości indywidualnych naszych uczniów wszyscy oni mają wspólne co najmniej dwa procesy warunkujące to „chcenie” i możliwości.

Jednym z nich jest odpowiednia motywacja, drugim – uwaga i jej cechy.

Motywacja – to „chcenie”, przyczyna naszych zachowań i czynności. Podejmujemy różne działania, jeżeli są one dla nas ważne, potrzebne lub… interesujące. Nasza, niezależnie od wieku ciekawość, przyciąga uwagę  i powoduje, że: myślimy, w wielu wypadkach nieszablonowo, kreatywnie, że rozwiązujemy problemy, działamy a tym samym uczymy się, także… angielskiego. Nic nie stoi na przeszkodzie, by nauka języka wzbudzała ciekawość, mogła przyciągać uwagę i dzięki temu i nasi zdolni uczniowie i nasi uczniowie z różnymi problemami mogli „przekraczać” swoje możliwości. Co więc robić, by uczniowie chcieli chcieć i mogli być aktywni poznawczo? BĘDZIEMY O TYM MÓWIĆ.

12:20 - 13:20

Barbara Skrok

Coś kreatywnego na lekcji języka obcego – czyli jak skupić uwagę, nauczać i rozbudzić kreatywność u ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

We współczesnym świecie zmienia się podejście do edukacji. Istnieje konieczność rozwijania takich kompetencji jak kreatywność, innowacyjność, rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów. Wszystkich uczniów, również i tych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Trudno skupić uwagę dziecka z ADHD, „wyrwać” z zamkniętego świata ucznia z Zespołem Aspergera lub zmotywować do pracy tych, którzy zmagają się z deficytami pamięci, dysleksją i niepowodzeniami szkolnymi.

Dlatego przygotowałam dla Państwa coś kreatywnego do pracy z uczniem mniej zdolnym: ciekawe, krótkie rozgrzewki językowe, dzięki którym zachęcimy i zmotywujemy, techniki nauki języka przyjazne dla ucznia z dysleksją oraz szereg takich ćwiczeń, które w procesie edukacyjnym będą pobudzać, rozwijać i wspierać aktywną postawę ucznia i pomogą bardziej zaangażować go myślowo.

Cena nagrań z konferencji:

189 PLN

O prowadzących

Zyta Czechowska

Nauczyciel Roku 2019. Absolwentka UAM w Poznaniu, na kierunku pedagogika specjalna, od ponad 24 lat  terapeuta i nauczyciel w szkole specjalnej.  Pasjonatka nowoczesnych technologii. Współautorka projektu sieci współpracy nauczycieli „ Czas TIKa”, prowadzi warsztaty i szkolenia i Rady Pedagogiczne   dla nauczycieli z zakresu stosowania i wdrażania TIK. Współprowadzi bloga edukacyjnego www.specjalni.pl . Ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli.  Trenerka Cyfrowego Dialogu i programu  #SuperKoderzy w zakresie programowania i TIK. Należy do społeczności Superbelfrzy RP. W 2017 r. otrzymała Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej za szczególne osiągnięcia edukacyjne i wychowawcze. Posiada tytuł Microsoft Innovative Educator Ekspert, nadawany przez firmę Microsoft najbardziej innowacyjnym nauczycielom na świecie. Jest czynnym Ambasadorem programu eTwinning. Ambasadorka marki W. Kruk.

Bożena Janiszewska

Bożena Janiszewska

Magister psycholog z dużym stażem pracy. Wykładowca wyższych uczelni, współpracownik ośrodków szkoleń i ośrodków doskonalenia nauczycieli, pracownik Poradni Psychologicznych dla Dzieci i Młodzieży (badania psychologiczne, konsultacje, współpraca z rodzicami). Autorka publikacji książkowych i wielu artykułów dla nauczycieli, rodziców i dzieci. Specjalizuje się w psychologii rozwojowej i klinicznej, wykłada psychologię społeczną. Z jej metod badań dojrzałości szkolnej korzysta wielu nauczycieli z całej Polski.

Jolanta Majkowska

Nauczyciel dyplomowany z 20 letnim stażem, wicedyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Kowanówku. Absolwentka Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. A.Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów podyplomowych z informatyki i języka polskiego. Od lat wdraża nowoczesne technologie w szkole specjalnej. Współautorka projektu sieci współpracy nauczycieli ,,Czas TIKa”. Autorka licznych artykułów i publikacji na temat innowacyjnych metod i technik nauczania, prelegentka na ogólnopolskich konferencjach. Trenerka programu Mistrzowie Kodowania, autorka ścieżki dla szkół specjalnych w programie Fundacji Orange #SuperKoderzy propagującym programowanie. Laureatka ogólnopolskich konkursów. Autorka i współautorka programów autorskich, projektów, stron internetowych oraz innowacji pedagogicznych. Współautorka bloga propagującego wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych i kreatywnych pomocy dydaktycznych w nauczaniu dzieci niepełnosprawnych intelektualnie specjalni.pl. Ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli. Należy do społeczności Superbelfrzy RP. W 2017 r. otrzymała Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej za szczególne osiągnięcia edukacyjne i wychowawcze.

dr hab. Piotr Plichta

dr hab. Piotr Plichta

Doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika. Adiunkt w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego. Pedagog specjalny, nauczyciel dyplomowany. Autor i współautor około 90 artykułów i rozdziałów w monografiach. Autor książek: „Socjalizacja i wychowanie dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w erze cyfrowej” (Wyd. A. Marszałek, Toruń 2017) i „Wypalenie zawodowe i poczucie sensu życia pedagogów specjalnych” (Atut, Wrocław 2015). Współautor programu program IMPACT – Interdyscyplinarnego Modelu Przeciwdziałania Agresji i Cyberprzemocy Technologicznej. Uczestnik krajowych i międzynarodowych zespołów badawczych oraz towarzystw naukowych. Reprezentant Polski w międzynarodowych sieciach naukowych (COST IS 0801 “Cyberbullying: coping with negative and enhancing positive uses of new technologies, in relationships in educational settings”, COST 1210 „Appearance Matters: Tackling the Physical and Psychosocial Consequences of Dissatisfaction with Appearance”,COST: CA16207 „European Network for Problematic Usage of the Internet” a od 2019 w akcji COST CA18115 „Transnational Collaboration on Bullying, Migration and Integration at School Level”).

Barbara Skrok

Rusycystka z pierwszym stopniem specjalizacji zawodowej, anglistka, absolwentka Akademii Metodyka PASE, przez 15 lat metodyk w szkole językowej w Radomiu. W zawodzie nauczyciela pracuje od 1981 roku. Przygotowuje młodzież do egzaminów Cambridge oraz pomaga uczniom dyslektycznym i towarzyszy im w pokonywaniu trudności w nauce języka angielskiego. Jest uczestnikiem i wykładowcą licznych konferencji i szkoleń w zakresie dysleksji rozwojowej i nauczania polisensorycznego. Autorka filmów szkoleniowych o dysleksji dostępnych na stronach Pearson.

Kup bilety

Wyczyść

139.00189.00 do zapłaty

W następnym kroku wprowadzisz dane uczestnika oraz informacje dotyczące faktury i sposobu płatności.

Ważna informacja

Uprzejmie informujemy, że udział online w wydarzeniu i dostęp do nagrań z sesji możliwy jest tylko dla JEDNEGO zarejestrowanego uczestnika poprzez przypisany do zapisu unikalny adres mailowy.

W jaki sposób dokonać rejestracji i zapłacić za udział w kursie? Co w sytuacji kiedy szkoła ma opłacić mój udział? Czy mogę otrzymać fakturę?

Zapisy odbywają się przez formularz rejestracyjny na stronie www.pase.pl

Jak się zarejestrować?

  1. Podaj dane osoby rejestrującej i uczestników.
  2. Jeżeli potrzebujesz faktury: wybierz odpowiednią kategorię płatnika i wypełnij dane.
  3. Wybierz opcję płatności: możesz wykonać płatność natychmiastową za pomocą DotPay lub przelew tradycyjny.
  4. Po rejestracji automatycznie otrzymasz na maila potwierdzenie zapisu wraz z fakturą proforma. Twoje zamówienie otrzyma status WSTRZYMANE.
  5. Po zaksięgowaniu wpłaty, Twoje zamówienie zmieni status na ZREALIZOWANE, a Ty otrzymasz na maila fakturę VAT.

Potrzebujesz faktury przelewowej? Szkoła chce opłacić Twój udział?

Postępuj zgodnie z powyższymi wskazówkami:

  • podaj dane płatnika faktury,
  • wybierz opcję płatności – przelew tradycyjny,
  • wpisz w polu UWAGI: faktura VAT 7/14 dni.

Automatycznie otrzymasz fakturę proforma, a później ręcznie prześlemy Ci prawidłową fakturę VAT z odroczonym terminem płatności.