Władze stowarzyszenia stanowią: Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza i Zarząd.

 

W Zarządzie Stowarzyszenia PASE zasiadają:

Anna Grabowska

prezes Zarządu PASE

Adam Mokrzycki

członek Zarządu PASE

Magdalena Rowecka

członek Zarządu PASE
Witold Machlarz

Witold Machlarz

członek Zarządu PASE

W Radzie Nadzorczej Stowarzyszenia PASE zasiadają:

Małgorzata Procner

przewodnicząca Rady Nadzorczej PASE

Katarzyna Kieszkowska

członek Rady Nadzorczej PASE

Mariola Kobza

członek Rady Nadzorczej PASE