Władze stowarzyszenia stanowią: Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza i Zarząd.

 

W Zarządzie Stowarzyszenia PASE zasiadają:

dr Anna Grabowska

prezes Zarządu PASE
Witold Machlarz

Witold Machlarz

członek Zarządu PASE
Daniel Starski

Daniel Starski

członek Zarządu PASE

Przemysław Paszko

członek Zarządu PASE

W Radzie Nadzorczej Stowarzyszenia PASE zasiadają:

Adam Mokrzycki

członek Rady Nadzorczej PASE

Agnieszka Kaczmarczyk

członek Rady Nadzorczej PASE

Zbigniew Skierski

członek Rady Nadzorczej PASE