Władze stowarzyszenia stanowią: Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza i Zarząd.

 

W Zarządzie Stowarzyszenia PASE zasiadają:

Witold Machlarz

Witold Machlarz

Prezes Zarządu PASE
Daniel Starski

Daniel Starski

Członek Zarządu PASE

Przemysław Paszko

Członek Zarządu PASE

W Radzie Nadzorczej Stowarzyszenia PASE zasiadają:

Adam Mokrzycki

Członek Rady Nadzorczej PASE

Agnieszka Kaczmarczyk

Członek Rady Nadzorczej PASE

Zbigniew Skierski

Członek Rady Nadzorczej PASE