Kuźnia Nowoczesnej Edukacji PASE

Cykl szkoleń dla nauczycieli języków obcych

Kuźnia Edukacji Włączającej

Warsztaty dla nauczycieli pracujących z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

2-30 października 2021 r.

Czego się u nas dowiesz?

We współczesnej szkole rokrocznie zwiększa się liczba dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, uczniów, którzy nie mogą sprostać wymaganiom, mających niską samoocenę, kłopoty z dyscypliną, motywacją, zapamiętywaniem i przyswajaniem wiedzy.

Wszyscy oni wymagają wsparcia psychologicznego i terapeutycznego, ale przede wszystkim dydaktycznego. Jeśli szukasz rozwiązań jak pomóc uczniom z dysleksją, Zespołem Aspergera, ADHD, ADD, mutyzmem wybiórczym oraz innymi deficytami rozwojowymi Kuźnia Nowoczesnej Edukacji pomoże ci ten problem rozwiązać. Nie zapominamy o uczniach zdolnych, których kształcenie również wymaga szczególnej uwagi nauczyciela.

Podstawowe informacje

Ten kurs składa się z 4 modułów

Każdy moduł to spotkanie z innym Mistrzem. Spotkania odbędą się 2, 9, 16 i 30 października.

Wymagania sprzętowe

Komputer lub smartfon z dostępem do Internetu i zaktualizowaną przeglądarką internetową, głośniki lub słuchawki. Adobe Acrobat Reader do otwierania plików PDF.

Platforma

Kuźnia w liczbach:

Co oferuje Kuźnia Edukacji Włączającej?

UDZIELAMY WSPARCIA NAUCZYCIELOM EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ

TYLKO U NAS!

Wieczór z Mistrzem

Po zakończeniu każdego modułu od soboty do wtorku będziemy zbierać od uczestników pytania do ekspertów, a w piątek o godzinie 19.00 zapraszamy na WIECZÓR Z MISTRZEM… czyli SESJĘ ODPOWIEDZI na nurtujące pytania.

Program Kursu

2 października 2021 r. / 9.00 - 12.30 /

Dysleksja rozwojowa a nauka języka obcego

Na spotkaniach w Kuźni poznasz ćwiczenia i techniki, które pozwolą uczniom, pomimo deficytów rozwojowych, opanować technikę czytania i pisania w języku obcym oraz poznać w kreatywny sposób podstawy gramatyczne niezbędne do poprawnej komunikacji.

Dowiesz się jak rozpoznać dysleksję i co robić, aby pomóc uczniom z tą dysfunkcją, jakie strategie zastosować aby skutecznie nauczyć języka obcego.

Mówi się, że „za każdym dzieckiem, które wierzy w siebie stoi Rodzic, który uwierzył w nie jako pierwszy”. Docenisz wielką rolę Rodziców w tej wspólnej walce z dysleksją oraz będziesz umiał wskazać im właściwą drogę pracy i współpracy.

Barbara Skrok

Spotkanie prowadzi:

Barbara Skrok

Nauczyciel praktyk, wieloletni metodyk, pomaga uczniom z dysleksją pokonywać trudności w nauce języka obcego. Autorka książki „Jak dyslektyka uczyć języka (obcego)”.

9 października 2021 r.

Jak wspierać inkluzję szkolną – wybrane wyzwania i propozycje rozwiązań

Obecnie, przynajmniej deklaratywnie, dość powszechnie akceptowany jest pogląd, że szkoły powinny być środowiskiem włączającym. Zakłada się m.in., że tzw. pełnosprawni uczniowie spotykając się w klasie ze zróżnicowaniem wśród rówieśników (np. związanym z niepełnosprawnością, specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) w naturalny sposób nabywać postawy służące tworzeniu społeczeństwa włączającego. Pamiętać należy, że młodzi ludzie będący w trudniejszej sytuacji (np. wynikającej z niepełnosprawności), powinni w szkole, oprócz osiągnięć edukacyjnych, doświadczać poczucia pełnowartościowości, swoistego dobrostanu społecznego. Programem „minimum” jest przynajmniej to, żeby mogli czuć się w szkole bezpiecznie. Inkluzja nie odbywa się jednak automatycznie, jedynie poprzez wspólną obecność uczniów z i bez niepełnosprawności we wspólnej przestrzeni szkolnej. Jeśli nie jest wspierana, może nawet przyczyniać się do wzrostu nietolerancji i utrwalania stereotypów. Konieczna jest zatem pomoc dla wszystkich uczestników tej sytuacji. Dotyczy to również nauczycieli, którzy w świetle wyników badań swoje kompetencje włączające oceniają nisko.

Inkluzja nie jest procesem służącym określonej grupie (np. tylko uczniom ze SPE) ale zakłada się, że ma przynosić korzyści wszystkim. Czy jest to możliwe, co o tym decyduje, w jakich warunkach, jakie są jej ograniczenia, czy zawsze jest korzystna? Między innymi takie pytania postaramy się w trakcie sesji poddać wspólnej refleksji – korzystając zarówno z wiedzy naukowej jak i doświadczeń uczestników.  

Spotkanie będzie poświęcone trzem głównym zagadnieniom:

 • – relacjom rówieśniczym w środowisku włączającym,
 • – znaczeniu technologii cyfrowych w edukacji włączającej,
 • – wspieraniu rodziców uczniów ze SPE.
dr hab. Piotr Plichta

Spotkanie prowadzi:

dr hab. Piotr Plichta

Doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika. Adiunkt w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego. Pedagog specjalny, nauczyciel dyplomowany. Autor i współautor około 90 artykułów i rozdziałów w monografiach. Autor książek: „Socjalizacja i wychowanie dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w erze cyfrowej” (Wyd. A. Marszałek, Toruń 2017) i „Wypalenie zawodowe i poczucie sensu życia pedagogów specjalnych” (Atut, Wrocław 2015).

16 października 2021 r. / 9.00 - 12.30 /

ADD, ADHD, Zespół Aspergera, Mutyzm Wybiórczy w szkole ogólnodostępnej a wykluczenie społeczne

Trudności rozwojowych zakłócających i utrudniających naukę szkolną oraz funkcjonowanie dzieci w przedszkolu i uczniów w szkole jest wiele. Im wcześniej je rozpoznamy i odpowiednio zareagujemy, współpracując z  rodzicami i innymi nauczycielami, tym lepiej dzieci będą funkcjonować. Zmniejszymy także ich trudności emocjonalne i będziemy mieć pewien wpływ na kształtującą się ich osobowość, a szczególnie: ich samoocenę, poczucie własnej wartości i poczucie bezpieczeństwa!

Dołożymy wszelkich starań, by zapobiec wykluczeniu społecznemu naszych uczniów. W czasie spotkania omówimy także rodzaje deficytów rozwojowych takich, jak: ADD; ADHD; ZESPÓŁ ASPERGERA (spektrum autyzmu) oraz MUTYZM WYBIÓRCZY. Poznamy główne objawy zaburzeń, ich podstawowe przyczyny, ale, najwięcej czasu poświęcimy na omówienie sposobów postępowania z dziećmi, by optymalnie wykorzystać ich możliwości i zdolności.

Bożena Janiszewska

Spotkanie prowadzą:

Bożena Janiszewska

Doświadczony psycholog, autorka wielu książek naukowych z ogromną dozą porad praktycznych i rozwiązań trudnych sytuacji.

Barbara Skrok

Barbara Skrok

Nauczyciel praktyk, wieloletni metodyk, pomaga uczniom z dysleksją pokonywać trudności w nauce języka obcego. Autorka książki „Jak dyslektyka uczyć języka (obcego)”.

30 października 2021 r. / 9.00 - 12.30 /

Praca z uczniem zdolnym na lekcji języka obcego

Coraz częściej w naszych klasach pojawiają się uczniowie, którzy swoimi umiejętnościami, zdolnościami oraz potrzebami poznawczymi i językowymi prześcigają swoich rówieśników. Naszym zadaniem jest identyfikować takie uzdolnienia i wspierać w procesie rozwoju. Podczas spotkania dowiesz się nie tylko o rodzajach zdolności, ale również o dostosowaniu metod i form pracy z uczniem zdolnym do jego indywidualnych potrzeb. Przyjrzymy się również wielu praktycznym przykładom fragmentów lekcji, ćwiczeniom i aktywnościom do wykorzystania od zaraz.

Renata Berryman

Spotkanie prowadzi:

Renata Berryman

W swojej ponad 15 letniej pracy nauczyciela wykorzystuje zamiłowanie do języka i kultury brytyjskiej. Na co dzień implementuje nauczanie interdyscyplinarne oraz odkrywa możliwości rozwoju uczniów zdolnych językowo. Od lat szkoli kadrę anglistów dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem. Nieustannie doskonali swój rozwój zawodowy podążając za grupą i dobierając najefektywniejsze rozwiązania.

Opieka metodyczna

Barbara Skrok

Barbara Skrok

Doświadczona nauczycielka, lektor i wieloletni metodyk w szkole językowej w Radomiu. W zawodzie nauczyciela od 1981 roku. Od wielu lat pomaga uczniom dyslektycznym i towarzyszy im w pokonywaniu trudności w nauce języka angielskiego. Jest uczestnikiem i wykładowcą licznych konferencji i szkoleń w zakresie dysleksji rozwojowej i edukacji włączającej. Autorka książki „Jak dyslektyka uczyć język (obcego)” oraz licznych artykułów dotyczących pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Współpraca metodyczna

dr Anna Grabowska

dr Anna Grabowska

Prezes PASE, autorka wielu artykułów i publikacji z dziedziny kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli języków obcych, edukacji interkulturowej i refleksyjnej praktyki. Członkini Grupy Doradczej Programu PAFW English Teaching. Tłumacz konferencyjny, redaktor i edytor. Współpracuje z wieloma krajowymi i międzynarodowymi instytucjami kształcenia językowego, w tym z Europejską Agencją Edukacji Włączającej.

KOSZT UDZIAŁU (REJESTRACJA ZAMKNIĘTA):

1299 PLN

Zapisz się na kurs

W celu rejestracji wybierz ilość biletów, a następnie kliknij “Kup bilety”

Rejestracja na to wydarzenie jest już zamknięta.

Brak w magazynie

1,299.00 do zapłaty

W następnym kroku wprowadzisz dane uczestnika oraz informacje dotyczące faktury i sposobu płatności.

W jaki sposób dokonać rejestracji i zapłacić za kurs? Co w sytuacji kiedy szkoła ma opłacić mój udział? Czy mogę otrzymać fakturę?

Zapisy odbywają się przez formularz rejestracyjny na stronie www.pase.pl

Jak się zarejestrować?

 1. Podaj dane osoby rejestrującej i uczestników.
 2. Jeżeli potrzebujesz faktury: wybierz odpowiednią kategorię płatnika i wypełnij dane.
 3. Wybierz opcję płatności: możesz wykonać płatność natychmiastową za pomocą DotPay lub przelew tradycyjny.
 4. Po rejestracji automatycznie otrzymasz na maila potwierdzenie zapisu wraz z fakturą proforma. Twoje zamówienie otrzyma status WSTRZYMANE.
 5. Po zaksięgowaniu wpłaty, Twoje zamówienie zmieni status na ZREALIZOWANE, a Ty otrzymasz na maila fakturę VAT.

Potrzebujesz faktury przelewowej? Szkoła chce opłacić Twój udział?

Postępuj zgodnie z powyższymi wskazówkami:

 • podaj dane płatnika faktury,
 • wybierz opcję płatności - przelew tradycyjny,
 • wpisz w polu UWAGI: faktura VAT 7/14 dni.

Automatycznie otrzymasz fakturę proforma, a później ręcznie prześlemy Ci prawidłową fakturę VAT z odroczonym terminem płatności.

ZOBACZ NADCHODZĄCE WYDARZENIA: