Call for Papers

e-Kongres Językowy PASE

Zapraszamy do składania propozycji wystąpień w czasie e-Kongresu Językowego PASE pt.: LEADERSHIP IN LANGUAGE EDUCATION. For a better future of our students, teachers, and schools, który odbędzie się on-PASE-line 8 maja 2021 r.

e-Kongres Językowy jest największym wydarzeniem organizowanym przez Stowarzyszenie PASE. Temat tegorocznego Kongresu jest niezwykle ważny w kontekście tworzenia nowoczesnej, innowacyjnej i efektywnej edukacji językowej oraz, mającej wpływ na ten proces, pandemii Covid-19, której skutki determinują zarówno kształt jak i format nauki języków obcych na całym świecie.

Nauczanie języków obcych odbywa się w różnorodnych kontekstach i środowiskach i jest skierowana do różnych grup odbiorców od przedszkolaków, poprzez dzieci, nastolatków po dorosłych i seniorów. Kursy językowe prowadzone są w szkołach państwowych i prywatnych, na uczelniach i w zakładach pracy, zdalnie i stacjonarnie, w grupach homogenicznych językowo i mieszanych. Nauczyciele języków obcych i menadżerowie instytucji językowych muszą sprostać różnorodnym potrzebom osób uczących się, którzy chcą podnieść swoje kompetencje językowe w celach egzaminacyjnych, zawodowych, mobilności zagranicznej, rodzinnych, hobbistycznych czy certyfikacji posiadanych kwalifikacji. Niezależnie od kontekstu, celu, grupy odbiorców czy wymagań zewnętrznych nauczyciele i kadra zrządzająca edukacją językową muszą posiadać cechy przywódcze, żeby być skutecznymi liderami procesu nauczania i uczenia się języków obcych.

Efektywne przywództwo w edukacji językowej gwarantuje realizację celów kształcenia oraz sukces edukacyjny i komunikacyjny uczniów. Dlatego też w czasie e-Kongresu Językowego PASE chcielibyśmy zastanowić się, jak sprostać stojącym przed liderami edukacji językowej wyzwaniom, w tym odpowiedzieć m.in. na następujące pytania:

Jeśli jesteś lektorem, nauczycielem, pracownikiem naukowym, badaczem, trenerem, psychologiem, menadżerem, ekspertem i chcesz się podzielić swoimi osiągnięciami, doświadczeniem, wynikami badań w dziedzinie przywództwa w edukacji językowej, zgłoś propozycję wystąpienia i dołącz do grona polskich i międzynarodowych prelegentów e-Kongresu Językowego PASE 2021.

Czekamy na Państwa zgłoszenia! W razie pytań, prosimy o kontakt: pase@pase.pl