Kuźnia Nowoczesnej Edukacji PASE

Cykl szkoleń dla nauczycieli języków obcych

Co?

Kuźnia Nowoczesnej Edukacji PASE to nowy cykl szkoleń dla nauczycieli języków obcych, chcących nie tylko podnieść poziom swoich kompetencji dziedzinowych, ale również pragnących uczyć skuteczniej, w sposób bardziej innowacyjny, atrakcyjny, odpowiadający na potrzeby Pokolenia Z i wyzwania współczesnej szkoły.

To doskonalenie zawodowe na najwyższym poziomie, ukierunkowane na rozwój edukacji językowej, dzięki któremu zwiększysz swoją podmiotowość, niezależność myślową, poznasz nowatorskie techniki i metody kształcenia oraz zyskasz nową energię i motywację do pracy z uczniami, kontaktów z ich rodzicami i współpracy z innymi nauczycielami.

Kuźnia Nowoczesnej Edukacji PASE w roku szkolnym 2021/2022 to cztery fantastyczne, dynamiczne, oparte na danych i najlepszych rozwiązaniach kursy online, łączące teorię z praktyką, prowadzone przez najlepszych specjalistów znanych z wydarzeń i webinariów PASE.

Dlaczego?

Nowoczesne koncepcje kształcenia językowego niezwykle silnie akcentują dualny charakter kompetencji współczesnego nauczyciela. Z jednej strony jest to posiadanie wysoko rozwiniętej kompetencji językowej a drugiej – wysoki poziom, ustawicznie uaktualnianych umiejętności warsztatowymi, w tym stosowanie innowacyjnych, motywacyjnych i atrakcyjnych metod oraz technik nauczania języków obcych opartych na pełnym zrozumieniu potrzeb oraz cech rozwojowych uczniów jak również uwarunkowań kontekstowych współczesnej edukacji językowej, w tym implikacji nieprzewidzianych kryzysów, takich jak pandemia COVID-19.

Łączy nas Pasja, Ambicja, Siła, Edukacja

Łączy nas Pasja, Ambicja,  Siła, Edukacja

Podstawowe informacje

Cykl składa się z 4 kursów

prowadzonych przez najlepszych specjalistów znanych z wydarzeń i webinariów PASE

Wymagania sprzętowe

Komputer lub smartfon z dostępem do Internetu i zaktualizowaną przeglądarką internetową, głośniki lub słuchawki. Adobe Acrobat Reader do otwierania plików PDF.

Platforma

Co zyskujesz?

Dla kogo?

Do grona Kuźniowiczów PASE Zapraszamy:

Dołącz do nas i zdobądź wiedzę i umiejętności, które pozwolą Ci uczyć LEPIEJ, CIEKAWIEJ i  MĄDRZEJ !!!!!!

Kalendarium

październik 2021

Kuźnia Edukacji Włączającej

Warsztaty dla nauczycieli pracujących z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Mistrzowie:

Barbara Skrok

Barbara Skrok

dr hab. Piotr Plichta

dr hab. Piotr Plichta

Bożena Janiszewska

Bożena Janiszewska

Renata Berryman

Renata Berryman

listopad/grudzień 2021

Kuźnia Metodyka

Szlifowanie wiedzy z zakresu metodyki nauczania języka

więcej informacji wkrótce

Barbara Skrok

Barbara Skrok

dr hab. Piotr Plichta

dr hab. Piotr Plichta

Bożena Janiszewska

Bożena Janiszewska

Renata Berryman

Renata Berryman

styczeń/luty 2022

Kuźnia Refleksyjnego Nauczyciela

Warsztaty dla nauczycieli pracujących z małym uczniem

więcej informacji wkrótce

Barbara Skrok

Barbara Skrok

dr hab. Piotr Plichta

dr hab. Piotr Plichta

Bożena Janiszewska

Bożena Janiszewska

Renata Berryman

Renata Berryman

marzec/kwiecień 2022

Kuźnia Nowych Nauczycieli

Warsztaty dla nauczycieli rozpoczynających karierę zawodową, pragnących rozszerzyć swój warsztat pracy

więcej informacji wkrótce

Barbara Skrok

Barbara Skrok

dr hab. Piotr Plichta

dr hab. Piotr Plichta

Bożena Janiszewska

Bożena Janiszewska

Renata Berryman

Renata Berryman