IV EUROPEJSKI KONGRES JĘZYKOWY PASE

PROGRAM
Proszę o sprawdzenie terminu wystąpienia: program kongresu PASE


PREZENTACJA
Szablon ppt do wykorzystania w prezentacjach – pobierz szablon. Jeśli chce Pani / Pan żeby gotowa prezentacja czekała wgrana na kongresowym komputerze, proszę o jej przesłanie na adres kamil.rojek@pase.pl, najpóźniej do 4 maja br. Proszę również o informację jeśli podczas sesji będzie Pani / Panu potrzebny dostęp do Internetu.

Prezentacja:

  • może zawierać jedynie treści merytoryczne i musi respektować wszelkie prawa autorskie.
  • nie może posiadać żadnych cech prezentacji handlowej, w tym również zawierać jakichkolwiek logotypów innych niż PASE, adresów stron www, ani adresów e-mail instytucji komercyjnych. Na ostatnim slajdzie swojej prezentacji może Pani / Pan podać swoje dane kontaktowe jak telefon oraz niekomercyjny adres email. W przypadku jakichkolwiek zmian w swojej prezentacji prelegent zobowiązany jest do poinformowania o tym PASE.
  • nadsyłając swoją prezentację, wyraża Pani / Pan zgodę na nieodpłatne udostępnienie swojej prezentacji innym uczestnikom Konferencji w formacie nieedytowalnym (pdf)


BIOGRAM, ZDJĘCIE, ABSTRAKT
Każdy z prelegentów przyjęty do wygłoszenia prezentacji zobowiązany jest do przesłania bio, zdjęcia oraz abstraktu (do 1000 znaków) sesji na adres kamil.rojek@pase.pl do 20 kwietnia br.

 

POTWIERDZENIE OBECNOŚCI W DNIU KONGRESU
Prelegent zobowiązuje się do stawienia się w określonym programem miejscu na minimum 30 minut przed swoją sesją.

 

PROMOCJA
Będziemy zobowiązani za wspólną promocję kongresu, link do wydarzenia na FB: https://www.facebook.com/events/155175828505794/

oraz przekazywanie Państwa kodu rabatowego: „prelegent”, który upoważnia do 15% zniżki za udział w kongresie.


ZASADY WYSTĄPIEŃ
W ramach swojego wystąpienia podczas Konferencji PASE ma Pani / Pan prawo do bezpłatnego uczestnictwa we wszystkich innych sesjach kongresowych w dniu wygłaszania swojej prezentacji, bezpłatnych  „przerw kawowych” oraz lunchu.

Jednocześnie z tytułu przygotowanej i wygłoszonej prezentacji Organizator nie przewiduje oddzielnego wynagrodzenia, ani zwrotu kosztów w związku z przygotowaniem i wygłoszeniem prezentacji (chyba, że ustalono z organizatorem inaczej).


PARKING
Przypominamy, że podczas kongresu (z uwagi na Juwenalia) nie ma możliwości parkowania na terenie UW.

z pozdrowieniami, zespół PASE