11-12 maja 2018 r.

IV Europejski Kongres Językowy PASE

Tradition vs Innovation.
Which way to go in foreign language teaching?


Zarejestruj się już dziś!
Register now!

Wyczyść

Aktualności | News

Prelegenci | Speakers

Program | Programme

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie Kongresu
The Organiser reserves the right to make changes in the Programme

Miejsce | Location

Gmach Starej Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie

Główny Kampus Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

_____________

The Old Library Building

University of Warsaw, Main Campus
Krakowskie Przedmieście 26/28

Poprzednia edycja | Previous Edition

Zobacz jak wyglądała poprzednia edycja! | Take a look at the previous edition!

Zarejestruj się już dziś! | Register now!

W celu rejestracji wybierz opcję a następnie kliknij “Dodaj do koszyka”

Register by choosing from the options below and clicking “Add to Cart

Wyczyść