Wniosek o audyt PASE

DANE SZKOŁY

BLIŻSZE INFORMACJE O SZKOLE

Procent godzin dydaktycznych prowadzonych przez wykwalifikowanych nauczycieli w rozumieniu Zasad Inspekcji PASE:

INSPEKCJA PASE

OSOBA ZGŁASZAJĄCA