Szkoły aspirujące

ZOBACZ REGULAMIN CZŁONKOSTWA ASPIRUJĄCEGO

Zasady ogólne:

Członkiem aspirującym Stowarzyszenia PASE (zwanego dalej PASE) jest przynajmniej jeden reprezentant placówki oświatowej, wyrażającej intencję uzyskania rekomendacji PASE w ciągu dwóch lat od daty uzyskania statusu członka aspirującego. Członkostwo aspirujące wygasa po upływie dwóch lat.

 

Uprawnienia Członka aspirującego PASE:

1. Prawo uczestniczenia w Walnych Zgromadzeniach PASE, zabierania głosu, udziału w dyskusji i zgłaszania własnych propozycji uchwał i kierunków działania PASE.

2. Prawo wnioskowania o zajęcie przez Zarząd PASE stanowiska w kwestiach spornych, dotyczących działań członków PASE.

3. Możliwość korzystania ze szkoleń przeznaczonych dla szkół należących do PASE na zasadach określonych przez Zarząd PASE.

4. Możliwość korzystania ze specjalistycznych usług prawnych wynikających ze współpracy z PASE, na zasadach określonych przez Zarząd PASE.

5. Możliwość udziału w projektach europejskich, prowadzonych przez PASE, na zasadach określonych przez koordynatorów projektu.

6. Możliwość posługiwania się w materiałach reklamowych sformułowaniem „członek aspirujący PASE”, z zastrzeżeniem, iż nazwa szkoły reprezentowanej przez członka aspirującego może występować w reklamie, z wyraźnym zaznaczeniem „członek aspirujący”, natomiast nie może być używane logo, znak towarowy tej szkoły.

7. Ponoszenie obniżonej opłaty za uczestnictwo w dorocznej konferencji PASE, na zasadach określonych przez Zarząd PASE.

 

Obowiązki Członka aspirującego PASE:

1. Obowiązek opłacania corocznie: składki członkowskiej (300 zł) oraz opłaty za pakiet szkoleniowy przez szkołę, którą członek aspirujący reprezentuje (1200 zł).

2. Obowiązek przestrzegania postanowień statutu, uchwał, regulaminów i zarządzeń organów PASE.

3. Obowiązek brania aktywnego udziału w realizacji zadań PASE.

4. Obowiązek przestrzegania postanowień Statutu PASE.

5. Obowiązek przestrzegania postanowień regulaminu Członka aspirującego PASE.

 

Postanowienia dodatkowe:

Członek Aspirujący PASE nie jest uprawniony do:

1. wykonywania prawa głosu na Walnych Zgromadzeniach PASE

2. posługiwania się Znakiem Jakości PASE.

 

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 21.06.2006 r

Jeżeli chcą Państwo dołączyć do powyższego grona zapraszamy do bezpośredniego kontaktu pase@pase.pl