Język mózgu – wykład

O ,,języku mózgu” mówi dr Paweł Boguszewski podczas swojego wykładu 21 października na Konferencji poświęconej nauczaniu języków obcych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, organizowanej ze współpracy merytorycznej z Oxford University Press w ramach XI edycji Kapeluszy Lektora.