List PASE do MEN ws. działalności szkół językowych

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych PASE uprzejmie informuje o wysłaniu przez PASE listu do MEN z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie kontynuacji zajęć w szkołach językowych działających na obszarach objętych obostrzeniami strefy czerwonej, które skutkują przejściem szkół średnich na nauczanie zdalne przy jednoczesnym utrzymaniu kształcenia stacjonarnego w szkołach podstawowych.

.

Treść listu i odpowiedź dostępne są poniżej:

Poniżej przedstawiamy również zalecenia MEN dla dyrektorów szkół i placówek ze stref czerwonej i żółtej oraz informację Polskiej Izby Firm Szkoleniowych na temat organizacji szkoleń stacjonarnych w pandemii po analizie ostatnich komunikatów:

Zarząd PASE