PASE Master Class: zapraszamy na mistrzowski kurs!

Serdecznie zapraszamy na Mistrzowski kurs
PASE Master Class edukacji on/off-line

25 maja – 1 lipca 2020 r.

ON-PASE-LINE

Kurs rozpoczyna się w maju, ale nagrania sesji dostępne będą aż do końca września – dzięki temu można go zrealizować jeszcze w tym roku szkolnym lub dopiero w następnym.

Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplom ukończenia mistrzowskiego kursu Master Class!

Wśród mówców – najlepsi z najlepszych!

 • Przemysław Staroń – Nauczyciel Roku 2018, finalista konkursu Global Teacher Prize
 • Zyta Czechowska – Nauczycielka Roku 2019
 • Jolanta Majkowska – w 2017 r. otrzymała Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej za szczególne osiągnięcia edukacyjne i wychowawcze.
 • Marcin Zaród – Nauczyciel Roku 2013
 • Ewa Drobek – Nauczycielka Roku Języka Angielskiego 20198, wyróżniona w globalnym konkursie Global Teacher Award 2019
 • Karina Frejlich – Nauczycielka Roku Języka Angielskiego 2019
 • Marta Florkiewicz-Borkowska – Nauczycielka Roku 2017

Master Class edukacji on/off-line to nie kolejny instruktażowy kurs, jak radzić sobie z aplikacjami i oprogramowaniem w zakresie zdalnego nauczania, ale mistrzowski cykl webinariów prowadzonych przez laureatów prestiżowych krajowych i międzynarodowych nagród w dziedzinie edukacji. To sesje, w ramach których eksperci wyróżnieni tytułami Najlepszych Nauczycieli podzielą się z uczestnikami swoją wiedzą i refleksją  na temat tego:

 • jak wykorzystać w nauczaniu doświadczenie ostatnich miesięcy edukacji online,
 • jak poprawić jakość i komfort swojej pracy oraz warunki nauki uczniów,
 • co przenieść ze świata online do klasy stacjonarnej i vice versa,
 • jak dbać o siebie i rozwój społeczno-emocjonalny uczniów,
 • jak włączać do edukacji on-line uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • jak oceniać, motywować i odnosić sukces,
 • jak online pracować metodą projektu,
 • jakich błędów nie popełniać, a czego uczą te, które zostały popełnione i jak ich unikać.