„Motywuję, uczę, rozwijam - edukacja językowa młodszych uczniów off- i on-line”

 

Zapraszamy do składania propozycji wystąpień w czasie VIII edycji konferencji Young Learners pt.: „Motywuję, uczę, rozwijam – edukacja językowa młodszych uczniów off- i on-line”, która odbędzie się on-PASE-line 6 marca 2021 r.

Young Learners to największa konferencja metodyczno-rozwojowa dla nauczycieli, lektorów, trenerów, psychologów i wszystkich osób zainteresowanych edukacją językową młodszych uczniów, od przedszkola po ostatnie klasy szkoły podstawowej, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje dydaktyczne i jednocześnie zadbać o rozwój zawodowy w dziedzinie motywowania, rozwijania autonomii i angażowania do komunikacji w języku obcym młodszych uczniów.

Celem konferencji Young Learners jest zaprezentowanie najnowszych trendów oraz wyzwań w nauczaniu języków obcych dzieci w wieku przedszkolnym i młodzieży uczęszczającej do szkół podstawowych zarówno w wymiarze edukacji stacjonarnej, zdalnej jak i hybrydowej.

Zapraszamy do współpracy przy tworzeniu programu VIII edycji konferencji Young Learners ekspertów, specjalistów, nauczycieli, trenerów, psychologów, doradców metodycznych i dydaktyków, którzy chcieliby podzielić się swoja wiedzą i doświadczeniem w zakresie motywacji i kształtowania autonomii małego i młodego ucznia oraz kognitywnego, senso-motorycznego i psychicznego rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Zależy nam na szczególnym uwzględnieniu tych  aspektów, które mają bezpośredni wpływ na naukę języków obcych, oraz na zaprezentowaniu dobrych praktyk związanych z wykorzystaniem nowoczesnych metod pracy na zajęciach językowych on- oraz offline.

Jeśli jesteś ekspertem lub masz szczególne osiągnięcia w wymienionych poniżej dziedzinach lub innych obszarach tematycznych związanych z edukacją językową młodszych dzieci, zgłoś propozycję wystąpienia

 1. Motywacja dzieci do nauki języków obcych;
 2. Nowoczesne technologie i nowe media dydaktyczne w edukacji językowej;
 3. Uczenie zdalne, hybrydowe versus stacjonarne;
 4. Zintegrowane nauczanie języka i przedmiotu (CLIL);
 5. Kształcenie językowe a specjalne potrzeby edukacyjne (w tym uczniowie zdolni);
 6. Gry i zabawy oraz praca projektowa w edukacji językowej młodszych uczniów;
 7. Ocenianie w edukacji językowej oraz narzędzia TIK służące ocenie osiągnięć edukacyjnych uczniów;
 8. Kompetencje interkulturowe w edukacji językowej oraz kształcenie uczniów cudzoziemskich;
 9. Kompetencje społeczno-emocjonalne a kształcenie językowe;
 10. Nauka języków obcych a zrównoważony rozwój.
 • Zgłoszenia zawierające przyjmujemy w formie formularza elektronicznego do dnia 17 stycznia 2021 r.
 • Informacja o akceptacji zgłoszenia zostanie wysłana do 31 stycznia 2021 r. na adres
  e-mail wskazany w zgłoszeniu.
 • Konferencja odbędzie się on-line. Prosimy zaznaczyć, czy preferują Państwo wystąpienie na żywo, czy przesłanie nagrania. Organizatorzy zapewniają szkolenie z obsługi platformy konferencyjnej oraz wsparcie techniczne w czasie wystąpienia.
 • Czas każdej sesji – 45 minut
 • Wszyscy mówcy otrzymają zaświadczenie udziału w konferencji oraz dostęp do wszystkich innych sesji oraz ich nagrań za darmo.

Czekamy na Państwa zgłoszenia! W razie pytań, prosimy o kontakt: pase@pase.p