Wniosek o audyt PASE

DANE SZKOŁY

BLIŻSZE INFORMACJE O SZKOLE

Procent godzin dydaktycznych prowadzonych przez wykwalifikowanych nauczycieli w rozumieniu Zasad Audytu PASE:

AUDYT PASE

OSOBA ZGŁASZAJĄCA