V EUROPEJSKI KONGRES JĘZYKOWY PASE

21st century skills in foreign language education

Europejski Kongres Językowy PASE

Termin: maj 2019 r.
Miejsce: Warszawa

W programie między innymi:

  • 2 dni pełne inspirujących i ciekawych sesji, debat oraz wykładów na temat najnowszych trendów w glottodydaktyce;
  • Najlepsi polscy i zagraniczni eksperci;
  • Najnowsze materiały dydaktyczne i podręczniki.

Szczegóły wkrótce.