Władze stowarzyszenia stanowią: Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza i Zarząd.

W Zarządzie Stowarzyszenia PASE zasiadają:

Anna Grabowska

prezes

Adam Mokrzycki

członek

Magdalena Rowecka

członek

Witold Machlarz

członek

W Radzie Nadzorczej Stowarzyszenia PASE zasiadają:

Małgorzata Procner

przewodnicząca

Katarzyna Kieszkowska

członek

Mariola Kobza

członek