Inspektorzy PASE

W celu zapewnienia obiektywnej oceny, inspekcji dokonują zawsze dwaj inspektorzy. Inspekcje doradcze (friendly visits) oraz sprawdzające (spot check) przeprowadzane są przez jednego inspektora.

Przewodnicząca Rady Inspektorów PASE – Elżbieta Jarosz, mail: elzbieta.jarosz@pase.pl

Koordynator inspekcji PASE – Katarzyna Płaza, mail: katarzyna.plaza@pase.pl

Elżbieta Jarosz

Edyta Bracik

Monika Puszczak

Marta Dick-Bursztyn

Alina Łukawska

Anna Gębka-Suska 

Urszula Migdał

Beata Zielińska-Rocha

Dagmara Łata

Monika Stawicka

Katarzyna Andrzejewska

Dorota Biele

Grażyna Golańska-Pawełkowska