IV EUROPEJSKI KONGRES JĘZYKOWY PASE

PROGRAM

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie Kongresu