RODO* od 25 maja 2018 r. – jak się przygotować?

Termin: 5 marca 2018, godz. 10:00-16:00

Miejsce: Wydział MiNI Politechniki Warszawskiej, ul. Koszykowa 75

Zapraszamy osoby, które mają do czynienia z tematyką ochrony danych, przede wszystkim właścicieli i kadrę zarządzającą oraz osoby zajmujące się marketingiem, sprzedażą oraz obsługą klienta w szkole językowej.

* Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia szkolenia. Obowiązuje limit miejsc.

PROGRAM SZKOLENIA

TEMAT SZCZEGÓŁOWE  ZAGADNIENIA
Wprowadzenie Dlaczego ochrona danych osobowych jest ważna? – krótka historia i przyczyny wprowadzenia uregulowań prawnych związanych z ochroną danych osobowych.

UODO a RODO – co czeka przepisy krajowe (UODO i akty wykonawcze) po 25 maja 2018 r.

 

Podstawowe pojęcia

Jak podstawowe pojęcia i terminy definiuje RODO?

– zmiany w podstawowych definicjach

– nowe definicje i terminy w RODO

– Inspektor Ochrony Danych (IOD) vs. Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI): podobieństwa i różnice

Legalność przetwarzania danych osobowych Zasady przetwarzania danych w RODO – o czym musimy pamiętać przetwarzając dane osobowe?

Przesłanki przetwarzania danych na gruncie RODO z uwzględnieniem regulacji dot. udzielania zgody  w tym wyrażenia zgody przez dziecko

Powierzenie przetwarzania danych

Świadomość przetwarzania danych osobowych Szkolenia organizowane przez Inspektora Ochrony Danych (IOD)

Budowanie świadomości zagrożeń i odpowiedzialności

Privacy by default, privacy by design: udział IOD już na etapie planowania rozwiązań związanych z przetwarzaniem danych, świadomość roli IOD w organizacji

Zabezpieczenia techniczne i organizacyjne Zabezpieczenia organizacyjne (polityki bezpieczeństwa, wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych) – jak chronić dane w działach kadr?

Ocena skutków dla ochrony danych

Zabezpieczenia IT według wewnętrznych polityk lub wytycznych regulatora

Certyfikacja i kodeksy postępowania

Rejestrowanie czynności przetwarzania

Obowiązki względem Regulatora Zgłaszanie IOD

Zgłaszanie incydentów

Konsultowanie innowacyjnych procesów na danych z regulatorem

Uwzględnianie wytycznych i zaleceń

Prawa osób, których dane są przetwarzane Nowe treści obowiązków informacyjnych – o czym informować osoby, których dane osobowe przetwarzamy?

Pozostałe prawa, np.:

– wycofanie zgody

– przenoszenie danych

– prawo do bycia zapomnianym

– prawo dostępu do zgromadzonych danych (informacja)

– prawo do sprostowania

– prawo do ograniczenia przetwarzania

– prawo do sprzeciwu

Tryby korzystania z praw

Szkolenie poprowadzi p. Katarzyna Kmiecicka

specjalista ds. ochrony danych osobowych, Kancelaria Lex Artist.

Prawnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelariach oraz instytucjach państwowych. Uczestniczyła w projektach audytorskich realizowanych m.in. dla AETN Poland Sp. z o.o., House of Skills, GOWORK Serwis Pracy Sp. z o.o., oraz Spółek z Grupy Medipe. Stale współpracuje m.in. z Pandora Jewelry CEE Sp. z o.o., Spółkami z Grupy Hortex, SAG ELBUD Gdańsk S.A., HSH Chemie Sp. z o.o., Fundacją WWF Polska, oraz TORF CORPORATION – Fabryka Leków. Przeprowadziła kilkadziesiąt audytów i sprawdzeń, w tym audyty RODO. Swoje zainteresowania zawodowe skupia wokół zagadnień związanych z ochroną danych osobowych w obszarze marketingu.

Motto zawodowe: Interpretatio cessat in claris – wykładnia kończy się wtedy, gdy osiągamy jasność.

Opłata obejmuje uczestnictwo w wykładach i przerwy kawowe.

Opłata nie obejmuje kosztu dojazdu, noclegu oraz lunchu, które Uczestnik organizuje we własnym zakresie.

Zarejestruj się!

W celu rejestracji wybierz blok tematyczny a następnie kliknij “Zarejestruj się”

Wyczyść

350.00 do zapłaty