Konferencja PASE Young Learners
ChcEdukator – chcę, edukuję, inspiruję!

Termin: 10 marca 2018, godz. 9:00-17:00

Miejsce: Wydział MiNI Politechniki Warszawskiej, ul. Koszykowa 75

Zapraszamy nauczycieli j. obcych uczących w szkole podstawowej, przedszkolu i na zajęciach pozalekcyjnych.

WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA UDZIAŁU W KONFERENCJI

Ze względów organizacyjnych prosimy o rejestrację na wybrany blok, ale, jeśli będą Państwo szczególnie zainteresowani danym tematem, będą Państwo mogli, w miarę dostępności wolnych miejsc, korzystać z sesji innych niż zadeklarowane.

Uczestnicy po konferencji otrzymają również dostęp do pełnych nagrań wideo sesji konferencyjnych prelegentów, którzy wyrazili na to zgodę.

POBIERZ PROGRAM CAŁEJ KONFERENCJI  W WERSJI PDF

SPRAWDŹ PROGRAM I ZAREJESTRUJ SIĘ NA KONFERENCJĘ
2018-03-10
--- PRZEDSZKOLE
-- KLASY 1-3
- KLASY 4-8
--- PRZEDSZKOLE
-- KLASY 1-3
- KLASY 4-8
08:30 - 09:00
REJESTRACJA
08:30 - 09:00
REJESTRACJA
08:30 - 09:00
REJESTRACJA
09:00 - 09:10
POWITANIE UCZESTNIKÓW
09:00 - 09:10
POWITANIE UCZESTNIKÓW
09:00 - 09:10
POWITANIE UCZESTNIKÓW
09:10 - 10:00
Patrycja Rzepecka* I Wiedza dydaktyka w koalicji z mądrością stratega, czyli egzamin ósmoklasisty jako wyzwanie rozwojowe i edukacyjne

Przejście ucznia z dzieciństwa w dorosłość to czas charakteryzujący się wieloma zmianami we wszystkich obszarach funkcjonowania. To czas kształtowania się tożsamości. To również czas intensywnej edukacji połączonej z koniecznością sprawdzania efektywności nabywania oraz prezentowania przyswojonych wiadomości.

Jak my – nauczyciele – chcący wywiązać się ze naszego zadania, czyli przekazania wiedzy i przygotowania do różnych form jej sprawdzania, mamy odnaleźć się w tym czasie gwałtownych zmian rozwojowych u naszych uczniów? Szczególnie, że aktualnie na to wszystko nakłada się zmiana systemowa i nowa forma sprawdzania tejże wiedzy, czyli egzamin ósmoklasisty.

Podczas sesji przyjrzymy się, jak u nastolatka działa motywacja, czy umie on zaplanować swoje działania, co go mobilizuje, a co może przynosić wręcz odwrotny efekt, a także w jaki sposób młody człowiek spostrzega wyzwania jakim są egzaminy. Innymi słowy, połączymy wiedzę dydaktyka z mądrością stratega by jak najlepiej przygotować ucznia do starcia z jego pierwszym decydującym egzaminem.

Patrycja Rzepecka
PEARSON
09:10 - 10:00
Bożena Janiszewska* I Przedszkolaku, jaki Ty właściwie jesteś? Kłopoty i radości

Wiek  przedszkolny (3 – 7 lat), to okres intensywnego rozwoju prowadzący do przekształcenia się  dziecka w ucznia. Powstają nowe możliwości i właściwości, a tak intensywny rozwój zawsze związany jest z trudnościami i kłopotami u dziecka, u nauczycieli i rodziców. Będą omówione trudności i ich przyczyny, oraz sposoby pracy tak, aby obie strony akceptowały się i ufały sobie, a to nie jest takie łatwe, bo w grę wchodzą potrzeby i emocje, jako główne motywy aktywności!

Bożena Janiszewska
Wydawnictwo: Oxford University Press
09:10 - 10:00
Steve Lever I Learning by New Rules

Drawing from the world of business and marketing, game mechanics can be used in schools to increase engagement by adding an extra aspect to learning. As individual exercises and activities become part of a larger challenge and students are provided with instant feedback and recognition for their efforts, learning will become a more enjoyable and constructive experience. This will not only improve their language skills, but will also help them develop in cognitive, social and emotional areas, as well. All of this can be achieved without burdening the student with extra work – by simply changing their attitude towards work they are already doing.

Steve Lever
Wydawnictwo EGIS
10:10 - 11:00
Milena Jastrzębska* I 7 nawyków efektywnego lektora, czyli jak się zorganizować, by maksymalnie wykorzystać lektorski czas

Podczas sesji poruszę kluczowe aspekty pracy lektora i pokażę je z innej, bardziej efektywnej perspektywy. Będzie to sesja rozwojowa dla nauczycieli i lektorów po to, by też zadbali o komfort swojej pracy i życia. Uczestnicy wyjdą z gotowymi inspiracjami do wdrożenia od zaraz i mam nadzieję już od poniedziałku zaczną efektywniej wykorzystywać swój czas, jednocześnie angażując uczniów.

Milena Jastrzębska
National Geographic Learning
10:10 - 11:00
Sandie Mourão | Collecting evidence of progression in early language learning

This session takes a look at assessment in early language education. As we ruminate together about this thorny issue, I will reflect on some of the theories behind assessing younger children, share a set of principles for developmentally appropriate assessment practices and suggest that when we think of assessment as progression our job is one of collecting evidence and encouraging reflection. I will also present a range of practical ideas for successful age-appropriate assessment for children between 5 and 10 years old.

Sandie Mourão
Wydawnictwo Macmillan
10:10 - 11:00
prof. nadzw. dr hab. Alicja Gałązka i Adam Jańczak I Drama jako stymulator motywacji w nauczaniu języka angielskiego dzieci przedszkolnych

Drama to metoda, która dzięki odwoływaniu się do indywidualności dziecka sprzyja wydobywaniu i rozwijaniu najbardziej pożądanych cech jego osobowości oraz wzmacnia wiarę w siebie, wdraża do samodzielności i aktywności, rozwija wyobraźnię i fantazję. Drama przyczynia się także do rozwoju uczuć społeczno- moralnych, które są istotnym składnikiem postaw. Najbardziej widoczne jest kształtowanie przez elementy dramy postawy współdziałania dzieci poprzez uczestnictwo w dramie, formach teatralnych, czy odgrywanie ról. Trinity Stars wykorzystuje naturalną motywację do aktywności, zabawy i nauki języka angielskiego. To ciekawa podróż, w której biorą udział młode indywidualności rozwijając się i przygotowując do występu. Każdy ma szansę dać coś od siebie na miarę swoich możliwości. Język poznawany jest przy okazji, nie jest on celem, lecz środkiem. Wśród zalet takiego rozwiązania można wymienić między innymi to, że język używany jest kontekście łatwym do przyswojenia i zapamiętania, a holistyczne podeście gwarantuje połączenie nauki z emocjami, wyobraźnią, intuicją i działaniem. Daje to dzieciom poczucie zadowolenia, osiągnięcia celu i sukcesu.

prof. nadzw. dr hab. Alicja Gałązka i Adam Jańczak
Trinity College London
11:00 - 11:20
PRZERWA
11:00 - 11:20
PRZERWA
11:00 - 11:20
PRZERWA
11:20 - 12:10
Steve Lever I Well begun is half done

Teaching very young learners is a challenge, a privilege and a joy. It is also a great responsibility as it shapes a child’s first experience of foreign language learning. Learners at these levels do not just need help learning English, but also with their development, in general. To achieve this, learners must be engaged in a process that both stimulates and makes sense to them.

In this session, we will look at the domains in which young children need to develop and then explore how this can be accomplished together with enjoyable and effective language learning.

Steve Lever
Wydawnictwo EGIS
11:20 - 12:10
Anna Abramczyk* I Panaceum na egzamin ósmoklasisty

Na szkolenie to zapraszam wszystkich nauczycieli, którzy chcą w stosunkowo krótkim czasie, który nam pozostał, solidnie przygotować swoich uczniów do egzaminu ósmoklasisty. Podczas sesji podsumujemy najważniejsze informacje o zbliżającym się egzaminie i wypracujemy serię praktycznych pomysłów na pracę z klasą; pomysłów, które pomogą nam skuteczniej przygotować uczniów do czekającego ich egzaminu.

 

Anna Abramczyk
PEARSON
11:20 - 12:10
Renata Berryman* I Zabawy z narracją

Historie i opowiadania to skarbnica pomysłów na lekcje nie tylko dla nauczyciela, ale przede wszystkim skarbnica możliwości dla dzieci. Opowiadania dostarczają naszym uczniom ciekawych wrażeń, wzbudzają różne emocje, sprawiają, że uczniowie przenoszą się w inny świat, świat pewnej historii. A co, gdybyśmy dali możliwość właśnie im do bycia częścią tych opowiadań, kreatywnymi współtwórcami i reżyserami wydarzeń? Pozwól mi zabrać Cię w podróż przez zadania, którymi zainspirujesz swoich uczniów do story-tellingu.

Renata Berryman
Cambridge University Press
12:20 - 13:05
Agnieszka Chądzyńska I Nieszablonowo? Tylko z szablonem!

Praktyczny warsztat planowania i tworzenia oryginalnych zabaw i gier dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (3-6 lat) Zaplanowanie oryginalnych zajęć nie wymaga wcale znajomości rewolucyjnych teorii, wyszukanych akcesoriów, ani wielogodzinnych przygotowań. Wręcz przeciwnie! Im prościej i bardziej schematycznie działamy, tym oryginalniejsze pomoce jesteśmy w stanie stworzyć. Warsztat ma na celu przedstawienie sprawdzonych schematów planowania i tworzenia gier oraz  zabaw popartych praktycznymi przykładami. Uczestnicy dowiedzą się jak  za pomocą tych „szablonów” oraz  przy użyciu  prostych materiałów przygotowywać w nieskończoność własne gry i zabawy. Będą też mieli okazję  je zaplanować podczas warsztatów. „Szablony” to klucz do magicznych zajęć, które pokocha każdy maluch!

Agnieszka Chądzyńska
Lektor języka francuskiego.
12:20 - 13:05
Bożena Janiszewska* I Początki kariery szkolnej – dlaczego klasy I – III są tak ważne? Jak pracować z małymi uczniami?

Dzieci z klas I – III intensywnie rozwijają się biologicznie, intelektualnie i społecznie powoli przygotowując się do przemian okresu  dorastania. Jednocześnie kształtują się u nich podstawy do dalszego uczenia się i to przez całe życie! I nie chodzi tu tylko o umiejętność pisania, czytania, podstaw matematyki, języka obcego, ale  o rozumienie przyswajanej wiedzy, o kształtowanie  podstaw systemu wartości, obowiązkowości, umiejętności współdziałania społecznego. Jak my, nauczyciele mamy sprostać takim obowiązkom  i to  jeszcze w tak szybko zmieniającej się rzeczywistości?  Będziemy o tym wszystkim mówić.

Bożena Janiszewska
Wydawnictwo: Oxford University Press
12:20 - 13:05
Edyta Borowicz-Czuchryta I Wszystko, co chcecie wiedzieć o projektach, ale boicie się zapytać

Nie byłoby nas nauczycieli, gdyby nie uczniowie… Oni są naszą motywacją. Oni sprawiają, że chcemy pracować. Niektórzy z nich są wyjątkowo zdolni, a inni mają trudności w uczeniu się. Dla nauczyciela jest to wyzwanie jak najlepszego zastosowania odpowiednich metod i technik nauczania. Nauczyciel musi sprostać zadaniom skutecznego i motywującego nauczania, mając świadomość, że jest kreatorem przyszłych sukcesów nie tylko językowych, ale i szkolnych swoich uczniów. W czasie spotkania wyruszymy w poszukiwaniu skutecznych metod i form nauczania języków obcych. Czy metoda projektu przynosi oczekiwane efekty? Jakie projekty realizować i w jaki sposób? Nasze spotkanie będzie podróżą wirtualną przez różne praktyczne sytuacje, z jakimi spotykam się na co dzień w nauczaniu języka angielskiego. W moim doświadczeniu staram się, aby szkoła była jak teatr… gdzie wszystko może się zdarzyć.

Edyta Borowicz-Czuchryta
Wydawnictwo: Oxford University Press
12:20 - 13:05
Magdalena Bajkowska I New Technologies – you NEED them. Why? Check out!

Have you ever wondered if, or why you should use new technologies at all? Perhaps you are one of many ambitious educators, who tried to face the topic, got discouraged at some point, and in consequence ceased any attempts of mastering latest techs? If you have answered “yes” to any of the above-mentioned queries, it is … splendid indeed! It proves that you ARE in the right place then. New technologies and various ways of evoking  the “WOW” effect during our classes have grown hugely popular in past years. There are numerous ways of triggering it- starting from free Google Tools and online games, moving forward to quizzes and movie generators, finishing on mobile applications.  Get aboard, and conquer them  – once and for all!

Magdalena Bajkowska
British School
12:20 - 13:05
Grzegorz Fidala I Podążaj za mną! Jestem małym człowiekiem, który Ci opowie jak siebie nauczyć

Natura stworzyła dzieci do zabawy i wyposażyła je w ciekawość świata. Potrzebują wolności żeby się rozwijać i bawić, to podstawowy biologiczny instynkt. Jej brak może nie zabija ciała, (…) ale zabija ducha i hamuje rozwój psychiczny” Peter Gray

W czasie spotkania opowiem Państwu o koncepcji wolnej zabawy oraz jej roli w procesie edukacyjnym, ale przede wszystkim połączę tę opowieść z praktycznymi pomysłami, do wykorzystania na zajęciach w przedszkolu, które do tej koncepcji nawiązują. Przykłady pochodzą z nowego, bajecznego kursu Oxford University Press Jump In!

Grzegorz Fidala
Wydawnictwo: Oxford University Press
13:05 - 14:00
PRZERWA
13:05 - 14:00
PRZERWA
13:05 - 14:00
PRZERWA
14:00 - 14:45
Aleksandra Dykta* I Mój uczeń dojrzewa, a ja razem z nim. Nowe media jako droga do wzmocnienia poczucia sprawczości ucznia

Czym jest autonomia w nauce języka obcego i dlaczego jest kluczowa? Nic tak jak nowe media nie zapewnią Ci wartości dodanej jaką jest wzmacnianie poczucia sprawczości, autonomii i samodzielności u ucznia. Przejmowanie odpowiedzialności za własny proces uczenia się jest pierwszym krokiem do budowania długoterminowej motywacji, króra zaprocentuje na całe życie. Jak to osiągnąć? Nowe media i jeszcze raz nowe media!

Aleksandra Dykta
14:00 - 14:45
Katarzyna Stępniak I Zastosowanie dramy w nauczaniu języków obcych

Drama jako jedna z metod aktywizujących jest praktycznym narzędziem pozwalającym na rozwinięcie u uczniów wielu praktycznych umiejętności, ma również szerokie zastosowanie w nauczaniu języków obcych. Celem wykładu jest omówienie korzyści i wyzwań związanych z wykorzystaniem dramy w nauczaniu języków obcych, jak również przedstawienie praktycznych przykładów ćwiczeń, gier oraz zabaw gotowych do zastosowania w klasie w nauce języka obcego. Mogą służyć one rozwijaniu sprawności językowych (głównie mówienia i słuchania), podsystemów języka, jak również pozwalają urozmaicić lekcje, pobudzić i zmotywować uczniów do pracy, rozwinąć ich kreatywność, kompetencję międzykulturową, jak również zbudować pozytywną atmosferę w klasie i zaangażować także uczniów z trudnościami z nauce.

Katarzyna Stępniak
British International School of Cracow
14:00 - 14:45
Bogna Śmieja | Czy możesz zrobić więcej, robiąc mniej?

Zaobserwowałyśmy wraz z Olą Komadą, która jest współautorką tej sesji, że paradoksalnie jednym z największych wyzwań współczesnego lektora może być ogromna ilość dostępnych materiałów. W dobie Internetu, multimediów i rywalizujących ze sobą wydawnictw oferujących jeszcze więcej materiałów dydaktycznych niż w przeszłości, lektorzy spędzają mnóstwo czasu na przygotowaniu zajęć. Jesteśmy przekonane, że lekcje powinny być ambitne, efektywne, ale niekoniecznie przeładowane gadżetami, multimediami czy kserówkami. Co więcej, wierzymy, że szczęśliwy i zrelaksowany lektor, który nie musi przeznaczyć mnóstwa czasu na przygotowanie zajęć, jest kluczowym elementem sukcesu edukacyjnego 😊

W trakcie warsztatów zademonstruję, jak ROBIĆ WIĘCEJ, ROBIĄC MNIEJ. Pokażę, jak używając podstawowych materiałów w inny sposób, można przeprowadzić bardziej efektywną lekcję, skracając jednocześnie czas przygotowania zajęć. Każdy z prezentowanych pomysłów został wielokrotnie i z powodzeniem przetestowany na moich zajęciach.

Bogna Śmieja
Metodyk Teddy Eddie
14:00 - 14:45
dr Urszula Kropaczewska I Jak uaktywnić dzieci i nauczycieli na zajęciach z języka angielskiego po to by dobrze się bawiąc rozwijać jednocześnie kompetencje językowe ?

Praktyczne przykłady zastosowań rozmaitych metod i technik, w tym piosenek, rymowanek, gier, kostki edukacyjnej, z wykorzystaniem materiałów stworzonych dzięki Magic Machine i nie tylko. W trakcie warsztatów uczestnicy będą mieć okazję zaśpiewać, pobiegać i stworzyć własne materiały. (Proszę zabrać blok z kolorowymi kartkami, kredki, klej i nożyczki)

dr Urszula Kropaczewska
IATEFL Poland
14:00 - 14:45
Sandie Mourão I Routines and sequencing activities in pre-primary language learning

This interactive session looks at the sequencing of activities that are relevant for young children when planning a topic of work. Taking ideas I have incorporated into the pre-primary course Discover with Dex, the session highlights the importance of routines, formats, lesson stages, a variety of activities and reflecting on learning.

Sandie Mourão
Wydawnictwo Macmillan
14:00 - 14:45
Małgorzata Mróz* I Beyond grammar – developing learners’ cognitive competence

One of the biggest challenges that we – language teachers – are facing nowadays is how to help students develop skills that would allow them to organize knowledge, categorize it, select facts or search and analyze data, and it is extremely important in the context of teaching a foreign language as a tool for communication, expressing opinions and broadening horizons.

The aim of this session is to present a modern approach to teaching Young Learners which focuses on well-known language objectives but also enriches the child cognitively in a number of ways.

I will present a range of examples showing that as years go by, a child not only acquires fluency but also broadens the scope of cognitive competence which helps him or her become a fully conscious user of a foreign language.

Małgorzata Mróz
Wydawnictwo: Macmillan
14:55 - 15:40
Katarzyna Gala i Klaudia Grajeta-Okońska I Gry i zabawy polisensoryczne na zajęciach języka obcego

Chciałybyśmy podczas warsztatu zaprezentować szereg gier i zabaw polisensorycznych z wykorzystaniem takich przedmiotów jak guma do skakania, opakowania po jajkach z niespodzianką, łapki na muchy, plastikowe kubeczki itp. zgodnych z założeniami neurodydaktyki i przyjaznych dla mózgu, które wykorzystujemy podczas prowadzenia zajęć języka obcego i które cieszą się powodzeniem każdej grupy wiekowej. Chciałybyśmy zachęcić uczestników warsztatu do aktywnego przetestowania gier i zabaw polisensorycznych wspólnie z nami.

Katarzyna Gala i Klaudia Grajeta-Okońska
14:55 - 15:40
Katarzyna Kłopska I 10 x nie, czyli jak nie przeprowadzać zajęć z języka angielskiego

Podczas sesji zaprezentujemy jakie cechy powinna mieć dobra lekcja, przewrotnie pokazując taką, jaką ona być nie powinna i z której uczeń nie wyciągnie zbyt wiele. To wcale nie jest lekcja, podczas której uczeń się nudzi ale…. No właśnie- co oznacza “zła” lekcja i jak nie dać się jej złapać? Co oznacza delegowanie zadań i dlaczego mniej znaczy więcej? Podczas sesji opowiemy, dlaczego 45 minut to naprawdę dużo a zarazem bardzo mało czasu i jak zmaksymalizować uczniowską drogę do celu oraz jak realistycznie wyznaczyć cel.

Katarzyna Kłopska
14:55 - 15:40
dr Mateusz Bogdanowicz I Ćwiczenia lubię, pisanie uwielbiam, klasówki kocham (Mietek, lat 9). Jak zaangażować emocjonalnie maluchy w naukę języka obcego

W dobie zaawansowanych technologii i komputeryzacji wydaje się istnieć swoisty „przymus” ciągłego poszukiwania nowatorskich, odkrywczych czy rewolucyjnych metod i technik nauczania języków obcych. Dodatkowo, stale rośnie presja na opracowanie optymalnych sposobów oceny postępów maluchów.Paradoksalnie, w XXI wieku, okazuje się niejednokrotnie, że stare, dobre metody są nadal dobre, i nie tak stare. Niniejsza prezentacja to przypomnienie skutecznej i wypróbowanej metody pedagogicznej – zaangażowania emocjonalnego ucznia. Ma mnóstwo zalet – wciąga do pracy i daje dużo frajdy, tak uczniom, jak i nauczycielom. Prezentacja przypomni jak sprawić, aby dzieci z wypiekami na buziach – rwały się do udziału w lekcji tworząc zadania i ćwiczenia. Zaprezentowane zostaną też sposoby (triki?) jak sprawić, aby uczniowie sami domagali się testów i klasówek (tak, tak!). Okaże się, że uczeń może (i powinien) sam sprawdzać i weryfikować wiedzę swoją i kolegów z niezwykłym pożytkiem dydaktycznym.

dr Mateusz Bogdanowicz
doktor nauk humanistycznych
14:55 - 15:40
Maria Bursche I Top 5 – czyli zorganizuj się na piątkę! Inspiracje, które pomogą Ci w pracy z przedszkolakami

Nauczyciele przedszkolni stają przed dużym wyzwaniem, jakim jest praca z dziećmi, nie tylko przez wzgląd na wymagającą grupę wiekową. Badania przeprowadzone przez wydawnictwo Nowa Era wykazały, że jedną z problematycznych kwestii jest także organizacja własnej pracy. Celem wystąpienia będzie podsunięcie nauczycielom i lektorom pracującym w przedszkolach praktycznych pomysłów na jej ulatwienie. Podpowiem:

– o czym pomyśleć, planując zajęcia i jak się za to zabrać,

– jak zaoszczędzić czas, korszystając z gotowych materiałów i rozwiązań,

– jak w ciekawy i pożyteczny sposób angażować uczniów,

– gdzie szukać inspiracji i gotowych pomysłów,

– jak dopasowywać materiały do swoich indywidualnych potrzeb.

Marysia Bursche
Wydawnictwo: Nowa Era
14:55 - 15:40
Magdalena Matus I Poszukiwacze przygód łączcie się!

Uciekanie do krainy fantazji to nieodłączna część świata naszych uczniów. A Ty? Pozwalasz sobie czasem poczuć się jak dziecko? Jeśli lubisz zagadki i łamigłówki, jeśli jesteś odważnym nauczycielem, który z ciekawością patrzy w przyszłość i chce dowiedzieć się jak w praktyce stosujemy współczesne trendy w nauczaniu dzieci, to nie może zabraknąć ciebie na tej sesji. Razem wyruszymy w fascynujący rejs, odwiedzimy tajemnicze wyspy i wypełnimy heroiczne misje. Do zobaczenia!

Magdalena Matus
PEARSON
14:55 - 15:40
Karolina Małek I A2 YLE Flyers and A2 Key for Schools: Same Level, Different Approaches

One is marked in shields, uses more pictograms, includes four speaking tasks in an individual format and is developed to motivate and encourage young learners.
The other is marked in percentages according to Cambridge English scale, uses less pictograms, includes only two speaking tasks in a paired format and is developed to test students’ English skills.
How can knowing the differences between the two A2 level exams equip you with the right tools to teach effectively? What strategies can you implement during your lessons to prepare your students?

In this workshop, we will look at the answers to those questions and explore lively, engaging activities which will expand your students’ knowledge whilst engaging and motivating them in the classroom.

Karolina Małek
Cambridge Assessment English
15:40 - 15:50
PRZERWA
15:40 - 15:50
PRZERWA
15:40 - 15:50
PRZERWA
15:50 - 16:35
Dominika Krawczyńska I Plastyka, Muzyka, Sensoryka – czyli All Reserved for Teachers

Warsztaty chciałabym poprowadzić na podstawie własnego doświadczenia w planowaniu pracy nauczyciela języka angielskiego dla uczniów w wieku przedszkolnym. Jako pasjonatka malarstwa regularnie włączam elementy sztuki do swoich zajęć. W oparciu o reprodukcje największych dzieł sztuki malarskiej układam cykliczne zajęcia dla grup przedszkolnych. Zajęcia konstruuję wokół prezentowanych dzieł sztuki oraz piosenek Super Simple Songs. Włączam również elementy edukacji poprzez zmysły dodając część zajęć poświęconą różnego rodzaju produktom spożywczym. W czasie warsztatów chciałabym pokazać moje pomysły na:
1. zaprezentowanie dzieła sztuki
2. włączenie tematu dzieła do bieżącego curriculum
3. wykorzystanie muzyki i piosenek jako tła do odbioru dzieła sztuki
4. Wykorzystywanie różnych technik plastycznych w nauczaniu grup przedszkolnych
5. wprowadzenie różnorodnego słownictwa poprzez wykorzystanie produktów spożywczych na zajęciach z języka angielskiego

W czasie warsztatów uczestnicy zgromadzą własny bank pomysłów na wykorzystanie obrazów, muzyki, produktów spożywczych i technik plastycznych w czasie zajęć z języka angielskiego.

Dominika Krawczyńska
15:50 - 16:35
Aleksandra Dykta* I Nowe technologie i ich wpływ na umysł małego człowieka

Wiele się o tym ostatnio mówi. Technologie i komórki nie są dla najmłodszych. Ogłupiają ich i powodują uszkodzenia w połączeniach neuronalnych. I tak dalej. Jak jednak korzystać z najnowszych rozwiązań mądrze? Jak nie ogłupić naszych uczniów i jak rozbudzić ich ciekawość oraz pozytywne nastawienie do nauki języka? Zajmuję się tematyką TIK od 10-ciu lat i wciąż obserwuję nowe jej oblicze. Dziedzina ewoluuje szybko,a my powinniśmy razem z nią. Zapraszam na studium młodego umysłu, który uczy się języka obcego.

Aleksandra Dykta
15:50 - 16:35
Barbara Bednarczyk I Tworzenie gier na prześcieradłach

Gry językowe są bez wątpienia atrakcją na zajęciach z dziećmi, ale na moich zajęciach nie wystarczały mi zwykłe kserówkowe gry, gdyż były za małe, a przede wszystkim zbyt zwyczajne. Stare prześcieradła, które zgromadziłam dzięki rodzinie, były zatem dobrym pomysłem do stworzenia ciekawych i niebanalnych gier planszowych. Dzieci je uwielbiają, ponieważ są duże i wszyscy mogą uczestniczyć w nich razem, a ja uwielbiam je za to, że wystarczy jeden cykl prania i są ponownie gotowe do użytku.

Na warsztatach chciałabym zademonstrować, jak zrobić takie gry, które są doskonałe dla dużych i małych grup. Na początku pokazałabym gry, które wykonałam na podstawie książek tj. The Very Hungry Caterpillar, We’re going on a bear hunt, A bit lost czy Oh no, George  i inne. Opowiem, jak je stworzyłam i wykorzystałam na zajęciach. Następnie w grupach wykonalibyśmy grę/gry na podstawie wybranych przeze mnie książek anglojęzycznych, a na koniec zagralibyśmy w nie oczywiście. A może będzie też jedna do wygrania?

Barbara Bednarczyk
Twórca bloga bbsplayground.com
15:50 - 16:35
Przemysław Łazaronek I They don’t need no education

“The children now love luxury. They have bad manners, contempt for authority; they show disrespect for elders and love chatter in place of exercise.” Yeah, but that’s what Socrates said. Now, we’re dealing with a different kind of challenges in a classroom. As they still chat, are naughty, misbehave, lack attention and respect one could blame the children. But a teacher needs to realize a child is a mirror that reflects all the issues they deal with in their lives. In my workshop I’d like to explain how to understand the rules of the classroom game AD 2018 and show you my tips and tricks for a successful YL lesson.

Przemysław Łazaronek
Właściciel Centrum Języków Obcych Dziewiętnaście77
15:50 - 16:35
dr Sylwia Wiśniewska I ‘cause Reading is FUNdamental

’cause Reading is FUNdamental czyli o tym jak czytać dzieciom (i z dziećmi) autentyczne książki (real books) w języku angielskim tak, by zabawa była przednia, a i korzyści (językowych i nie tylko) co niemiara.  W czasie sesji podzielę się wieloma pomysłami, które wykorzystuję na lekcjach z uczniami klas 1-3 szkoły podstawowej. Powiem, co czytam i jak czytam, jak planuję zajęcia i jakie dodatkowe materiały wykorzystuję. A na koniec dzieci same powiedzą, co im się w tym czytaniu najbardziej podoba(ło).

dr Sylwia Wiśniewska
15:50 - 16:35
Małgorzata Mansoor I Hej, Teacher – załatw mi pracę!

Większość naszych uczniów będzie wykonywało zawody, które jeszcze nie istnieją. Mimo to możemy zagwarantować im przepustkę do wymarzonej firmy już od najmłodszych lat dając im nie tylko fantastyczną edukację językową, ale kształcąc również najbardziej poszukiwane przez headhunterów umiejętności. Świetna znajomość języka oraz te 7 złotych sprawności to pewny sukces w szkole, na studiach, ale przede wszystkim na rynku pracy. Warto zadbać o te zdolności już w szkole podstawowej, by stały się nawykami, które przychodzą naszym uczniom z łatwością. Jakie to umiejętności, których większość szkół nie uczy? Jak je przemycić na zajęciach języka angielskiego? Jak przearanżować nasze zajęcia tak by nasi uczniowie wspominali nas jako swoich pierwszych mentorów? Serdecznie zapraszam na sesję i do dyskusji.

Małgorzata Mansoor
16:35 - 16:45
ZAKOŃCZENIE
16:35 - 16:45
ZAKOŃCZENIE
16:35 - 16:45
ZAKOŃCZENIE
Select date to see events.

STOLIKI EKSPERCKIE*

Serdecznie zapraszamy do konsultacji indywidualnych z ekspertami konferencji, którzy będą do dyspozycji w następujących godzinach w przestrzeni wystawienniczej na parterze.

 • Patrycja Rzepecka 10.00-11.00
 • Milena Jastrzębska 11.00-12.00
 • Renata Berryman 12.10-13.10
 • Anna Abramczyk 12.10-13.10
 • Bożena Janiszewska 13.05-14.05
 • Małgorzata Mróz 14.45-15.45
 • Aleksandra Dykta  14.45-15.45

Opłata obejmuje uczestnictwo w wykładach i warsztatach, pakiet uczestnika, przerwy kawowe w trakcie całej konferencji, nie obejmuje kosztu dojazdu, noclegu i lunchu, które Uczestnik organizuje we własnym zakresie.

Zarejestruj się!

W celu rejestracji wybierz blok tematyczny a następnie kliknij “Zarejestruj się”

Wyczyść

195.00 do zapłaty

SPONSOR GŁÓWNY

SPONSOR

PARTNER

WYSTAWCA

ZOBACZ NADCHODZĄCE WYDARZENIA:

 • sPASE for Personal Development
 • Young Learners - VI edycja
 • sPASE for Customer Service - edycja III
 • Europejski Kongres Językowy PASE
  V Europejski Kongres Językowy PASE