KAPELUSZE LEKTORA PASE – XII EDYCJA

KONFERENCJA

MOTYWACJA I ZAANGAŻOWANIE W EDUKACJI JĘZYKOWEJ

– dla lektorów prywatnych szkół językowych, nauczycieli szkół publicznych i przedstawicieli uczelni –

PROGRAM

8:00 8:45 REJESTRACJA
8:45 9:00 ROZPOCZĘCIE KONFERENCJI

SALA A

SALA B

9:00 10:00 dr hab. Jacek Pyżalski

Jak zdemotywować uczniów? – przegląd błędów wychowawczych

9:00 9:30 Barbara Skrok

Taktyka na dyslektyka – czyli jak skutecznie pracować z uczniem dyslektycznym na lekcji języka obcego

9:30 10:00 Katarzyna Gala

Motywuję, bo sama ciągle się uczę- nauczyciel w ławie szkolnej jako motywator

10:00 11:00 Bożena Janiszewska 10:00 10:30 Anna Życka

Nauczyciel LIDER? – Jestem na TAK!

10:30 11:00 Barbara Bednarczyk

Little Miss Inventor to ja, czyli jak hobby nauczyciela motywuje uczniów 

11:00 11:15 PRZERWA

SALA A

SALA B

11:15 12:00 szczegóły wkrótce 11:15 12:00 szczegóły wkrótce
12:00 13:00 dr Paweł Boguszewski

Mózgowe systemy emocji, ściśle powiązane z motywacjami

12:00 12:30 Agnieszka Kruszyńska

O tworzeniu materiałów dydaktycznych

12:30 13:00 Monika Białecka

Po co nauczycielowi manekin? – inspiracje w nauczaniu języka obcego

13:00 14:00 LUNCH

SALA A

SALA B

14:00 14:45 szczegóły wkrótce 14:00 14:45 John Wolf

Preparing for Gr8 Success!
Getting Learners Ready for the New 8th Grade Exam

14:45 15:45 dr Piotr Plichta 14:45 15:15 Małgorzata Turska

Czego potrzebujesz, i dlaczego? Techniki coachingowe w służbie analizy potrzeb na pierwszych zajęciach z dorosłym uczniem

15:15 15:45 Magdalena Majorczyk

Mind Mapping w nauczaniu języków obcych

15:45 16:00 ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

PRELEGENCI

dr Paweł Boguszewski 

Neurobiolog, adiunkt w Centrum Neurobiologii w Instytucie Biologii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk oraz kierownik Pracowni Biologicznych Podstaw Zachowania w Akademii Pedagogiki Specjalnej. Zajmuje się badaniem zachowania się oraz emocji i ich korelatów neurobiologicznych w modelach wykorzystywanych w badaniach biomedycznych. Interesuje się badaniami behawioralnymi zachowań afektywnych i eksploracyjnych oraz automatyzacją procesów analizy behawioralnej. Studiował biologię na UW oraz w IBD PAN, gdzie w 2004 roku uzyskał tytuł doktora nauk biologicznych z zakresu neurofizjologii. W latach 2005-2008 odbył staż podoktorski na Wydziale Psychologii Yale University w New Haven w Stanach Zjednoczonych.

Bożena Janiszewska

Mgr psycholog z dużym stażem pracy. Wykładowca wyższych uczelni, współpracownik ośrodków szkoleń i ośrodków doskonalenia nauczycieli, pracownik Poradni Psychologicznych dla Dzieci i Młodzieży, (badania psychologiczne, konsultacje, współpraca z rodzicami). Autorka publikacji książkowych i wielu artykułów dla nauczycieli, rodziców i dzieci. Specjalizuje się w psychologii rozwojowej i klinicznej, wykłada psychologię społeczną. Z jej metod badań dojrzałości szkolnej korzysta wielu nauczycieli z całej Polski.

Dr Piotr Plichta

dr Piotr Plichta

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, pedagog specjalny, adiunkt w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego i pracownik naukowy Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi. Autor i współautor ponad 80 publikacji naukowych. Członek i kierownik zespołów badawczych zajmujących się problematyką niepełnosprawności, szczególnie intelektualnej, zdrowia publicznego, stresu i wypalenia zawodowego w profesjach pomocowych, korzystania z nowych mediów i agresji elektronicznej. Uczestnik międzynarodowych sieci naukowych zajmujących się problemem cyberprzemocy (COST IS801) oraz wpływu wyglądu na funkcjonowanie społeczne młodzieży (COST IS1210). Członek Zarządu Łódzkiego Towarzystwa Pedagogicznego, uczestniczy w pracach Zespołu Pedagogiki Specjalnej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN i Polskiego Towarzystwa Pedagogów Specjalnych.

dr hab. Jacek Pyżalski

Pedagog specjalny, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Zakład Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych). Uczestnik i koordynator ok. 60 krajowych i międzynarodowych projektów badawczych. Autor licznych publikacji. Trener w obszarze komunikowania i trudnych zachowań oraz ekspert w zakresie edukacji medialnej. Zainteresowania badawcze związane z zagadnieniami: agresji elektronicznej, nowych mediów, komunikacji w szkole, promocji zdrowia, cyberprzemocy wśród młodzieży. Autor książki „Nauczyciele-uczniowie – dwa spojrzenia na dyscyplinę w klasie” oraz pierwszej monografii na rynku polskim dotyczącej agresji elektronicznej „Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży” I www.jacekpyzalski.pl.

MIEJSCE – klimatyczne kino LUNA

Warszawa, ul. Marszałkowska 28, pokaż na mapie

REJESTRACJA NA KONFERENCJĘ

Opłata obejmuje udział w sesjach oraz przerwy kawowe, nie obejmuje kosztu dojazdu oraz lunchu.

Bilet normalny: do 30 września – 195 PLN, od 1 października br. – 225 PLN

NIŻSZA CENA OBOWIĄZUJE JESZCZE PRZEZ

00

days


00

hours


00

minutes


00

seconds


Zarejestruj się!

W celu rejestracji wybierz blok tematyczny a następnie kliknij “Zarejestruj się”

Wyczyść

195.00

SPONSOR:

WYSTAWCA:

PATRONAT: