KAPELUSZE LEKTORA PASE – XII EDYCJA

KONFERENCJA: MOTYWACJA I ZAANGAŻOWANIE

– dla lektorów prywatnych szkół językowych, nauczycieli szkół publicznych i przedstawicieli uczelni –

PRELEGENCI

dr Paweł Boguszewski 

Neurobiolog, adiunkt w Centrum Neurobiologii w Instytucie Biologii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk oraz kierownik Pracowni Biologicznych Podstaw Zachowania w Akademii Pedagogiki Specjalnej. Zajmuje się badaniem zachowania się oraz emocji i ich korelatów neurobiologicznych w modelach wykorzystywanych w badaniach biomedycznych. Interesuje się badaniami behawioralnymi zachowań afektywnych i eksploracyjnych oraz automatyzacją procesów analizy behawioralnej. Studiował biologię na UW oraz w IBD PAN, gdzie w 2004 roku uzyskał tytuł doktora nauk biologicznych z zakresu neurofizjologii. W latach 2005-2008 odbył staż podoktorski na Wydziale Psychologii Yale University w New Haven w Stanach Zjednoczonych.

Bożena Janiszewska

Mgr psycholog z dużym stażem pracy. Wykładowca wyższych uczelni, współpracownik ośrodków szkoleń i ośrodków doskonalenia nauczycieli, pracownik Poradni Psychologicznych dla Dzieci i Młodzieży, (badania psychologiczne, konsultacje, współpraca z rodzicami). Autorka publikacji książkowych i wielu artykułów dla nauczycieli, rodziców i dzieci. Specjalizuje się w psychologii rozwojowej i klinicznej, wykłada psychologię społeczną. Z jej metod badań dojrzałości szkolnej korzysta wielu nauczycieli z całej Polski.

Dr Piotr Plichta

dr Piotr Plichta

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, pedagog specjalny, adiunkt w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego i pracownik naukowy Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi. Autor i współautor ponad 80 publikacji naukowych. Członek i kierownik zespołów badawczych zajmujących się problematyką niepełnosprawności, szczególnie intelektualnej, zdrowia publicznego, stresu i wypalenia zawodowego w profesjach pomocowych, korzystania z nowych mediów i agresji elektronicznej. Uczestnik międzynarodowych sieci naukowych zajmujących się problemem cyberprzemocy (COST IS801) oraz wpływu wyglądu na funkcjonowanie społeczne młodzieży (COST IS1210). Członek Zarządu Łódzkiego Towarzystwa Pedagogicznego, uczestniczy w pracach Zespołu Pedagogiki Specjalnej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN i Polskiego Towarzystwa Pedagogów Specjalnych.

prof. UAM, dr hab. Jacek Pyżalski

Pedagog specjalny, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Zakład Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych). Uczestnik i koordynator ok. 60 krajowych i międzynarodowych projektów badawczych. Autor licznych publikacji. Trener w obszarze komunikowania i trudnych zachowań oraz ekspert w zakresie edukacji medialnej. Zainteresowania badawcze związane z zagadnieniami: agresji elektronicznej, nowych mediów, komunikacji w szkole, promocji zdrowia, cyberprzemocy wśród młodzieży. Autor książki „Nauczyciele-uczniowie – dwa spojrzenia na dyscyplinę w klasie” oraz pierwszej monografii na rynku polskim dotyczącej agresji elektronicznej „Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży” I www.jacekpyzalski.pl.

W PROGRAMIE

Jak funkcjonuje mózg?

Jak zmotywować uczniów i utrzymać ten stan?

Elementy zwiększające zaangażowanie uczniów

Praca z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

REJESTRACJA

Opłata obejmuje udział w sesjach oraz przerwy kawowe, nie obejmuje kosztu dojazdu oraz lunchu.

Bilet normalny: do 20 września – 195 PLN, od 20 września br. – 225 PLN

NIŻSZA CENA OBOWIĄZUJE JESZCZE PRZEZ

00

days


00

hours


00

minutes


00

seconds


Zarejestruj się!

W celu rejestracji wybierz blok tematyczny a następnie kliknij “Zarejestruj się”

Wyczyść

195.00