Zaproszenie do zgłaszania propozycji wystąpień na V Kongresie PASE

V Europejski Kongres Językowy PASE „21st century skills in foreign language education”

10-11 maja 2019 r.

Uniwersytet Warszawski

 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych PASE organizuje w dniach 10-11 maja 2019 r. V Europejski Kongres Językowy „21st century skills in foreign language education”.

Kongres PASE to wyjątkowe i największe wydarzenie w branży edukacji językowej w Polsce i Europie. Program kongresu obejmuje zagadnienia dotyczące każdej sfery kształcenia językowego: od tematów praktycznej nauki języków, poprzez ich teoretyczne uzasadnienie do takich zagadnień jak zarządzanie szkołą językową i doskonalenie zawodowe nauczycieli i lektorów. Kongres PASE to także możliwość spotkania najlepszych ekspertów edukacji językowej w Polsce i za granicą, szansa na wymianę doświadczeń i zaprezentowanie swoich osiągnięć.

Od czasu zdefiniowania Partnership for 21st century learning – listy kluczowych kompetencji XXI wieku, tempo przemian kulturowo – technologicznych znacząco wzrosło, wymuszając powstanie nowych form i narzędzi przekazywania oraz nabywania wiedzy, również w dziedzinie edukacji językowej. Demokratyzacja dostępu do informacji podważyła również tradycyjny podział ról na twórców i odbiorców treści, prowadząc do kryzysu autorytetu nauczyciela i utraty przez szkołę statusu głównego źródła wiedzy, podkreślając jednocześnie znaczenie takich umiejętności jak: krytyczne myślenie, kreatywność i innowacyjność. Celem  V Kongresu PASE jest zatem dyskusja nad zagadnieniem kompetencji XXI wieku w edukacji językowej oraz próba ich osadzenia w rzeczywistości widzianej z perspektywy ucznia, nauczyciela oraz szkoły językowej.

Zaproszenie do składania propozycji wystąpień w czasie V Europejskiego Kongresu Języków Obcych kierujemy do ekspertów w dziedzinie zarządzania edukacją językową z Polski i z całej Europy, wykładowców szkół wyższych, autorów publikacji na temat nauczania i języków obcych oraz zarządzania edukacją językową, doświadczonych menedżerów i metodyków jak również do trenerów i szkoleniowców, dla których posługiwanie się nowoczesnymi technologiami, innowacyjność, a także wysoka  świadomość zawodowa i życiowa stanowią umiejętności krytyczne w edukacji językowej XXI wieku.

Kongres PASE to również doskonała forma promocji, wyjątkowa okazja do zaprezentowania siebie i swojego dorobku w gronie 1000 międzynarodowych uczestników.

Prelegenci zakwalifikowani do wygłoszenia wykładów lub przeprowadzenia sesji warsztatowej otrzymają darmowy wstęp na wszystkie sesje Kongresu oraz dyplomy uczestnictwa. Ich nazwiska zostaną także opublikowane w materiałach promocyjnych i na stronie internetowej Kongresu.

Sesje planujemy w językach: polskim, angielskim oraz, w zależności od liczby zgłoszeń, w językach: niemieckim, francuskim i rosyjskim.

Na zgłoszenia czekamy do 28 stycznia 2019 r.

Serdecznie zapraszamy do dzielenia się wiedzą!

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY