Zapraszamy na Kapelusze Lektora PASE 2020!

Kapelusze Lektora PASE 2020 - Nauczyciel języka obcego wczoraj, dziś i jutro

O konferencji

Doświadczenie ostatnich miesięcy pokazało, że konieczność nabywania i wykorzystywania nowych kompetencji, metod oraz narzędzi w kształceniu językowym nie zawsze jest działaniem długoterminowym, gdyż niespodziewane zdarzenia, takie jak pandemia COVID-19, mogą wymusić na nauczycielu konieczność natychmiastowej adaptacji do nowych warunków dydaktycznych.

Mimo iż, Kapelusze Lektora odbędą się 10 października, ich program będzie próbą znalezienia sposobów na połączenie kompetencji i wiedzy nauczycieli oraz oferty edukacyjnej partnerów wydarzenia w zakresie nauczania języków obcych w formie stacjonarnej, online oraz hybrydowej.

Podczas tej, XIV już edycji, konferencji Kapeluszy Lektora wyjątkowe znaczenie ma odwołanie się do opracowanej przez Edwarda de Bono koncepcji 6 kapeluszy kreatywnego myślenia i efektywnego działania. Elementy tej teorii: kontrolowanie procesu, zarządzanie emocjami, ocena ryzyka i zagrożeń, jak również korzyści i szans, bazowanie na faktach oraz wykorzystywanie pomysłów i własnej kreatywności to umiejętności, które będą od września nieodzowną częścią pracy nauczyciela i lektora języków obcych, niezależnie w jakiej formule będzie prowadzona edukacja.

Zapraszamy

  • nauczycieli wszystkich języków obcych pracujących w szkołach publicznych i prywatnych
  • lektorów i metodyków związanych ze szkołami językowymi
  • studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela języka obcego,
  • entuzjastów rozwoju osobistego, którzy chcą doskonalić nie tylko swoje życie zawodowe,
  • wszystkich miłośników edukacji językowej w każdym jej wymiarze!

Dostępne warianty biletów: