Decyzja o powołaniu na stanowisko Prezesa Zarządu

1 grudnia 2017 – Członkowie PASE podczas Walnego Zgromadzenia podjęli decyzję o powołaniu p. A. Grabowskiej na stanowisko prezesa Zarządu.

W latach 2011-2016 redaktor naczelna czasopisma „Języki Obce w Szkole”. W latach 2009-2016 koordynator programu European Language Label, a od roku 2014 do 2016 kierownik Polskiego Biura Europejskiej Sieci Informacji o Edukacji-Eurydice. Doktorantka Instytutu Romanistyki UW. Autorka i redaktor wielu publikacji polskich i zagranicznych nt. edukacji językowej i kompetencji nauczycieli języków obcych. Absolwentka European Masters in Conference Interpreting ILS UW. W latach 2004-2005 tłumacz sekcji polskiej Rady UE w Brukseli.

Serdecznie gratulujemy, członkowie, Zarząd oraz zespół PASE.