Call for papers: webinaria PASE

Zapraszamy do przesyłania propozycji wystąpień podczas webinariów PASE!

Stowarzyszenie PASE nieustannie dba o jakość edukacji językowej wspierając nauczycieli w podnoszeniu swoich kompetencji i rozwoju zawodowym. Od marca br. zorganizowaliśmy 2 ogromne konferencje online i kilkanaście webinariów, w których uczestniczyło łącznie już ponad 8000 uczestników!

Formuła online pozwala dotrzeć nam do uczestników z każdego zakątka Polski. Webinaria PASE to nie tylko dawka merytorycznej wiedzy, ale także wydarzenia, w czasie których nauczyciel zyskuje wsparcie ekspertów w nowej edukacyjnej rzeczywistości.

Jeśli chcesz wnieść swój wkład w rozwój kształcenia językowego, przyczynić się do wprowadzenia innowacyjnych metod i technik lub podzielić się swoim doświadczeniem, wiedzą lub badaniami, prześlij zgłoszenie swojej prezentacji w jednym z następujących obszarów tematycznych:

  1. Nowoczesne technologie i nowe media dydaktyczne w edukacji językowej;
  2. Kształcenie językowe a specjalne potrzeby edukacyjne (w tym uczniowie zdolni);
  3. Ocenianie w edukacji językowej oraz narzędzia ICT służące ocenie osiągnięć edukacyjnych uczniów;
  4. Kompetencje interkulturowe w edukacji językowej oraz kształcenie uczniów cudzoziemskich zdalnie i hybrydowo;
  5. Kompetencje mediacyjne, relacyjne i poznawcze oraz kompetencje społeczno-emocjonalne a kształcenie językowe;
  6. Well-being nauczycieli języków obcych;
  7. Edukacja ekologiczna a nauka języków obcych;
  8. Kształcenie językowe różnych grup wiekowych;
  9. Języki do zadań specjalnych.

Zgłoszenia przyjmujemy w formie formularza elektronicznego do 15 listopada 2020 r.

Webinaria mogą być prowadzone w dowolnym języku – PASE dociera do nauczycieli wszystkich języków obcych nauczanych w polskich szkołach!

Nasze webinaria odbywają się na sprawdzonej platformie transmisneonline.pl – zespół PASE zapewnia szkolenie z jej obsługi i wsparcie techniczne w czasie wystąpienia.

Webinaria są nagrywane i udostępniane zarejestrowanym uczestnikom.

Czekamy na Państwa zgłoszenia! W razie pytań, prosimy o kontakt: pase@pase.pl