Call for papers: KAPELUSZE LEKTORA PASE

Zapraszamy do składania propozycji wystąpień w czasie XIV edycji konferencji PASE – Kapelusze Lektora pt.: „Nauczyciel języków obcych wczoraj, dziś i jutro”, która odbędzie się online 10.10.2020 r.

Jeśli chcesz wnieść swój wkład w rozwój kształcenia językowego, przyczynić się do wprowadzenia innowacyjnych metod i technik lub podzielić się swoim doświadczeniem, wiedzą lub badaniami, dołącz do grona mówców XIV edycji Kapeluszy Lektora on-PASE-line i prześlij zgłoszenie swojej prezentacji w jednym z następujących obszarów tematycznych:

 1. Nowoczesne technologie i nowe media dydaktyczne w edukacji językowej;
 2. Uczenie zdalne versus stacjonarne;
 3. Zintegrowane nauczanie języka i przedmiotu (CLIL);
 4. Kształcenie językowe a specjalne potrzeby edukacyjne (w tym uczniowie zdolni);
 5. Ocenianie w edukacji językowej oraz narzędzia ICT służące ocenie osiągnięć edukacyjnych uczniów;
 6. Kompetencje interkulturowe w edukacji językowej oraz kształcenie uczniów cudzoziemskich;
 7. Doskonalenie zawodowe nauczycieli języków obcych;
 8. Kształcenie kompetencji językowych, w tym mediacyjnych, relacyjnych i poznawczych;
 9. Kompetencje społeczno-emocjonalne a kształcenie językowe;
 10. Well-being nauczycieli języków obcych;
 11. Materiały i podejścia dydaktyczne;
 12. Edukacja ekologiczna a nauka języków obcych;
 13. Kształcenie językowe różnych grup wiekowych;
 14. Języki do zadań specjalnych.

Zgłoszenia przyjmujemy w formie formularza elektronicznego do dnia 25 lipca 2020 r.

Informacja o akceptacji zgłoszenia zostanie wysłana do 5 sierpnia 2020 r. na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu.

Konferencja odbędzie się on-line. Prosimy zaznaczyć, czy preferują Państwo wystąpienie na żywo, czy przesłanie nagrania. Organizatorzy zapewniają krótkie szkolenie z obsługi platformy konferencyjnej.

Czas każdej sesji – 50 minut

Wszyscy mówcy otrzymają zaświadczenie udziału w konferencji oraz dostęp do wszystkich innych sesji oraz ich nagrań za darmo.

Czekamy na Państwa zgłoszenia! W razie pytań, prosimy o kontakt: pase@pase.pl

ZAPISY