Zaproszenie do zgłaszania propozycji wystąpień na Kapeluszach Lektora 2019

Kapelusze Lektora PASE 2019

XIII edycja konferencji Kapelusze Lektora PASE
UMIEJĘTNOŚCI XXI WIEKU W PRAKTYCE NAUCZYCIELA I LEKTORA JĘZYKÓW OBCYCH

19 października 2019 r.

Wydział MiNI Politechniki Warszawskiej

 

Zapraszamy do składania propozycji wystąpień oraz sesji warsztatowych podczas Konferencji KAPELUSZE LEKTORA PASE  – 19 października 2019 r.

Na Twoje zgłoszenie czekamy do 15 lipca 2019 roku.

Bezprecedensowe tempo zmian społecznych, ekonomicznych i technologicznych stawia przed nauczycielami języków obcych szereg nowych wyzwań. Jakie umiejętności powinniśmy rozwijać u uczniów dorastających w okresie rewolucji cyfrowej, by potrafili odnaleźć się na globalnym rynku? Jakie metody pracy możemy wykorzystywać, by w procesie nauczania języka obcego skutecznie rozwijać kreatywność, umiejętność krytycznego myślenia, zdolności komunikacyjne oraz umiejętność pracy w zespole?

Oto kilka przykładów pytań jakie stawiamy sobie przed XII edycją Kapeluszy Lektora, których tematem przewodnim są:

„UMIEJĘTNOŚCI XXI WIEKU W PRAKTYCE  NAUCZYCIELA I LEKTORA JĘZYKÓW OBCYCH”

Zaproszenie kierujemy do pasjonatów kreatywności i innowacji w nauczaniu języków obcych –  nauczycieli, lektorów, metodyków, przedstawicieli uczelni wyższych, coachów i trenerów, którzy chcą podzielić się swoją pasją, wiedzą i praktycznymi pomysłami.

21ST CENTURY SKILLS IN FOREIGN LANGUAGE EDUCATION  – PRACTICAL APPLICATIONS FOR TEACHERS

TEACHING TEENAGERS

Nauczanie młodzieży

TEACHING ADULTS

Nauczanie dorosłych

TEACHING BUSINESS ENGLISH & ESP

Kursy biznesowe i język specjalistyczny

EXAM PREPARATION  COURSES

Przygotowanie do egzaminów CKE oraz Certyfikatów Językowych

Creativity & Innovation

Kreatywność i innowacje

 

SESSION TITLE:

 

 

SESSION TITLE:

 

 

SESSION TITLE:

 

 

SESSION TITLE:

 

Critical thinking & Problem Solving

Krytycznie myślenie i rozwiązywanie problemów

 

SESSION TITLE:

 

 

SESSION TITLE:

 

 

SESSION TITLE:

 

 

SESSION TITLE:

 

 

Effective communication

Efektywna komunikacja

 

SESSION TITLE:

 

 

SESSION TITLE:

 

 

SESSION TITLE:

 

 

SESSION TITLE:

 

Cooperation & Leadership

Współpraca i Przywództwo

 

SESSION TITLE:

 

 

SESSION TITLE:

 

 

SESSION TITLE:

 

 

SESSION TITLE:

 

Digital skills

Umiejętności cyfrowe

 

SESSION TITLE:

 

 

SESSION TITLE:

 

 

SESSION TITLE:

 

 

SESSION TITLE:

 

Self-management & Career development

Zarządzanie sobą i rozwój kariery

 

SESSION TITLE:

 

 

SESSION TITLE:

 

 

SESSION TITLE:

 

 

SESSION TITLE:

 

Ważne informacje dla prelegentów:

  • Propozycje sesji należy składać w precyzyjnie określonych kategoriach, zgodnie z powyższą tabelą (Umiejętności XXI Wieku + rodzaj kursów jakich dotyczy sesja lub warsztat)
  • Dopuszczalna jest pewna elastyczność w zakresie tematyki lub złożenie kilku propozycji wystąpień w różnych kategoriach
  • Zachęcamy do składania propozycji sesji w języku polskim oraz angielskim (preferowane)
  • Abstrakt nie może przekraczać 300 znaków
  • Zgłoszenia przyjmujemy do 15 lipca włącznie
  • Informacje dotyczące akceptacji sesji wyślemy drogą mailową do 31 lipca
  • Prosimy o podanie numeru kontaktowego telefonu w celu konsultacji/negocjacji zgłoszonych propozycji zgłoszonych propozycji
  • Prelegenci wyłonieni w spośród nadesłanych zgłoszeń nie otrzymują wynagrodzenia za swoje wystąpienie i uczestniczą w konferencji bez ponoszenia opłat.

Z wyrazami szacunku
Zarząd PASE

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY